Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize; sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların arttırılması noktasında danışmanlık yapmayı öncelikli hedef belirledik.

İletişim Bilgileri

Stratejik Plan

Stratejik Plan

 

Sayın Üyemiz;

Stratejik Yönetim ve planlama; bugünden yapılan tercihlerle, bilinmeyen ancak öngörülen yarının şimdiden istenilen düzeyde şekillendirilmesi için bütünsel bir yaklaşımla geleceğe hazırlıkların planlanmasıdır.
Oda ve borsalarımızda “Stratejik Planlama”; kalite ve akreditasyon gerekliliklerine uyum sürecinde gelecekle ilgili dışa dönük planlama çabalarından oluşur ve arzulanan amaçlara ulaşabilmek için dış çevrenin her unsuru stratejik yaklaşımla incelenerek kurumun geleceği şekillendirilmeye çalışılır.
Önemi her geçen gün artan stratejik planlama, yalnız kamu idareleri için değil, sivil toplum kuruluşları için de artık bir gereklilik halini almıştır. Stratejik planlama bir yandan mali yönetime etkinlik kazandırırken, bir yandan da kurumsal kimliğin ve kültürün geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Stratejik planlama yoluyla hizmet kalitesi ve verimliliği arttırılmakta, bütçe planlaması daha etkin ve somut olarak yapılabilmekte, hedefler ve planlar somut iş programlarına dönüştürülebilmektedir.
Kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olan Odalar ve Borsalar da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin güncelleştirilmiş “Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu Akreditasyon Standardı ” ve ekleri temelinde stratejik planlama çalışmalarına başlamış ve yürütülmektedir.
Geleceğe yönelik iddiası olan Orhangazili tacir, tüccar ve sanayicilerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasının, 2023 - 2026 Stratejik Planı hazırlanmıştır.
Bu doküman, odanın Stratejik Planlanının kamuoyuna deklare edeceği kısmı olup, Misyon Vizyon, Temel Değerleri ve tanımlanmış olan Vizyona nasıl ulaşılacağının özeti olan, Amaçlar ve bu Amaçlara ulaşılmak için belirlenmiş olan Hedefleri içermektedir.
Hedeflere İlişkin Performans Göstergeleri ve bu göstrgelerin hedefleri de bu dokümanda yer almaktadır.
Stratejik Planlama çalışmalarında, eldeki tüm verilerin değerlendirilmesi, paydaşların görüşlerinin derlenmesi ile ilgili yapılan tüm çalışmaların sonuçları Odanın “Stratejik Plan Destek Dokümanında” yer almaktadır. Destek Dokümanı, Durum Analizi ile ilgili veri ve bilgileri ortaya koyan bir doküman olup, odamızı ileriye taşıyacak stratejilerin belirlenmesinde tutarlı girdiler sunmaktadır.

Bu sebeple odamız tarafından oluşturulan Stratejik planlar ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla.

2023-2026 STRATEJİK PLAN

2020-2022 STRATEJİK PLAN

2016-2019 STRATEJİK PLAN