Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize; sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların arttırılması noktasında danışmanlık yapmayı öncelikli hedef belirledik.

İletişim Bilgileri

Tarihçe

Tarihçe

Fotoğraflar Muharrem Değirmen' in arşivinden alıntıdır.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasının 1983 yılında kurulduğu bilinmekteydi. Odamız tarafından yapılan tarihi araştırmalar neticesinde odanın kuruluş tarihinin 1926 olduğu anlaşılmıştır. Elimizde yer alan verilere göre odamız ilk yönetim kurulu toplantısını 30 Ocak 1984 tarihinde yapmıştır.

Bu toplantıya, müteşebbis heyet olarak Mustafa Fevzi AYHAN başkanlığında, Turgut ÜNLÜ, Ahmet AYDIN, Mehmet BÖLÜKBAŞI ve Ayet DURMUŞ katılmışlardır. Odamızın ilk organ seçimleri ise 21 Şubat 1984 tarihinde yapılmış olup, seçimler sonrası ilk yönetim kurulumuz ise şöyle oluşmuştu. 

Yönetim kurulu başkanı Orhan ÖCALGİRAY, Yönetim kurulu başkan vekili Aykut ÖRGÜN, Muhasip üye Erdoğan TEOMAN ve yönetim kurulu üyesi ise İbrahim BAYSAL olmuştur. 

 

 

Odamız Meclis Başkanları ve Yönetim Kurulu Başkanları Kronolojik sıraya göre şu şekildedir.

Meclis Başkanlarımız; 1984- Basri SEVİNÇ, 1984-1992 İbrahim ERKUL, 1992-1995 İ.Orhan ÖCALGİRAY, 1995-2005 Ahmet AYDIN, 2005-Celal SAYIN, 2005-2006 Sedat ÖZ, 2006-2009 Kamil UYSAL, 2009-2013 Bekir AYDIN, 2013-2018 Erol HATIRLI, 2018-2022Murat ÖZTÜRK, 2022-Cem KAPİTAN

Yönetim Kurulu Başkanlarımız; 1983-1984 Mustafa Fevzi AYHAN, 1984-1990 İ.Orhan ÖCALGİRAY, 1990-1994 Halil ZENGİL, 1994-1995 Ahmet ALPER, 1995-2006 Hikmet ÇOKLAR, 2006-2009 Çetin ÇOKLAR, 2009-2018 Ergün EFENDİOĞLU, 2018-... Erol HATIRLI

MECLİS BAŞKANLARIMIZ

BASRİ SEVİNÇ 

1984

 İBRAHİM ERKUL 

1984-1992

 İ. ORHAN ÖCALGİRAY 

1992-1995

 AHMET AYDIN

1995-2005

 

CELAL SAYIN

2005-2005

 

SEDAT ÖZ

2005-2006

 

KAMİL UYSAL

2006-2009

 

BEKİR AYDIN

2009-2013

 

EROL HATIRLI

2013-2018

 

MURAT ÖZTÜRK

2018-2022

 

CEM KAPİTAN

2022-

 

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLARIMIZ

 

 

M. FEVZİ AYHAN 

1983-1984

 

İ.ORHAN ÖCALGİRAY 

1984-1990

 

H.ALİ ZENGİL 

1990-1994

 

AHMET ALPER

1994-1995

 

HİKMET ÇOKLAR 

1995-2006

 

ÇETİN ÇOKLAR

2006-2009

 ERGÜN EFENDİOĞLU

2009-2018

 

 EROL HATIRLI

2018-

 

 

Odamız ilk açıldığında 428 üye ile faaliyete başlamıştır. İlk tahmini bütçemiz ise 6 lira 40 kuruş idi. Aktif üye firma sayısı ise 1114'dir. Odamızın çalışan sayısı 7 kişi olup meclis üyesi sayımız 30 kişi, yönetim kurulumuz ise 9 kişiden oluşmaktadır.

   Üye firmalarımızın profiline gelince 1114 aktif üye firmalarımızın 216 tanesi Anonim Şirket, 603 tanesi Limitet Şirket, 260 tanesi şahıs, Kollektif firması ve kooperatiftir.

Son yapılan seçimler ile birlikte Odamızın Yönetim Kurulu Başkanlığını Erol Hatırlı, Meclis Başkanlığını ise Cem Kapitan yapmaktadır.