Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize; sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların arttırılması noktasında danışmanlık yapmayı öncelikli hedef belirledik.

İletişim Bilgileri

Mali İşler ve İç/Dış Ticaret Bölümü

Mali İşler ve İç/Dış Ticaret Bölümü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÖREVLER;
* Günlük tahsilat işlemlerini Kontrol Etmek,
* Oda’nın Muhasebe ve Defter kayıtlarını aylık ve yıllık olarak mevzuat hükümlerine uygun olarak tutmak.
* Üyelerin aidat tahakkuk takip defterini düzenlemek ve takibini yapmak.Mali yıl bütçe taslağının hazırlanması ve Genel Sekreterliğe sunulması
* Aylık Mali Raporları kontrol etmek
* Aylık Mali Raporlara istinaden, Hesap İnceleme komisyonuna rapor hazırlamak ve görevlendirme halinde toplantılara katılmak
* Geçmiş dönem alacaklara ilişkin olarak Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yasal işlemlerin yapılması için Genel Sekreterliğe bilgi vermek.
* Yıllık aidat ve kayıt ücreti tarifesi ile hizmetler karşılığı ücretler tarifesi gereği tahsil olunan Oda Gelirleri ile Munzam Aidatın tahakkukunu yapmak,
* Birimi ile ilgili satın alma prosedürlerini yürütmek,
* İlgili birim raporunu oluşturmak,
* Akreditasyon ve Kalite Yönetim sistemini olumsuz yönde etkileyen veya etkileyebilecek sorunları OTSOF 06 – Önleyici Faaliyet İstek Formu ile Yönetim Temsilcisini bilgilendirmek,
* Veri güvenliğinin sağlanması,
* Genel Sekreterlik tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek,
YETKİLER;
* Mali İşler Sorumlusu yukarıda belirtilen görevleri yapmaya yetkilidir.
YETERLİLİKLER;
* Türk vatandaşı olmak, (25.9.1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.)
* Yaşı 18'den küçük, 40'dan büyük olmamak, (Naklen alınacak memurlar ile sözleşmeli personel için 40 yaş şartı aranmaz.)
* Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
* Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis cezasıyla hükümlü bulunmamak.
* Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
* Oda, Borsa veya Birlik'ten iki defadan fazla istifa suretiyle ayrılmış olmamak,
* Oda, Borsa veya Birlik'ten, daha önce, işine cezaen son verilmek suretiyle çıkar­tılmış olmamak.
* Asgari Ticaret Lisesi Muhasebe bölümü mezunu olup en az 3 yıllık veya Üniversitelerin İlgili bölümlerinden Mezun olup en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
* Microsoft Office programlarını etkin kullanabilen,
* İnsan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın.