Kooperatif İşlemleri

 

Müdürlüğümüzde yapılacak tüm Tescil işlemleri MERSİS Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Kuruluş, Şube Yeni Kayıt ve Gerçek Kişi  (Şahıs Firması) kayıtları için vatandaşlık giriş sayfasında alınacak şifre ve parola ile yapılabilmektedir.

Yukarıda yazılı olan işlemler dışındaki diğer Ticaret Sicili işlem başvuruları için e-imza gerekmektedir.

(Mersis ile ilgili açıklamalar Hizmetler / Ticaret Sicili Müdürlüğü işlemleri / Mersis Uygulamasında yer almaktadır.)

 

DESTEK VE BİLGİ için; 0 (224) 573 81 69 nolu telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gamze Güney Ticaret Sicili Müdürü Dahili: 114 g.guney@orhangazitso.org.tr
D.Halit Kırlı Ticaret Sicili Müdür Yrd. Dahlil: 127 h.kirli@orhangazitso.org.tr

 

İLAN ÜCRETLERİ
TİCARET SİCİL HARÇLARI
KURULUŞ
OLAĞAN GENEL KURUL
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
TASFİYEYE GİRİŞ
TASFİYE SONU KAPANIŞ
BELGELER

 

 

 


KURULUŞ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Noter Tasdikli ve İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nden onaylı ana sözleşme (2 adet asıl)

3) İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı ( aslı)

4) Yönetim Kuruluna Ait Görev Bölümü Yetki Kararı (Noter onaylı 2 adet)

5) Temsil ve ilzama yetkili yönetim Kurulu üyelerinin şirket ünvanı altında atılmış Tescil Talepnamesi (3 nüsha noter tasdikli)

6) Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

7) Sermayenin Sermayeni 1/4 ödendiğine dair taahhütname. (Koop Bloke Mektubu)

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin fotoğrafı (2 adet)

Ticaret Rehberi Anket Formu (Ticaret rehberi anket formunu doldurarak firmanızı ticaret rehberine ücretsiz olarak kayıt ettirebilirsiniz. Ticaret Rehberi Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasının üyelerine ücretsiz olarak sunduğu bir tanıtım hizmetidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

Nace Kodları ve İşyeri Tehlike Sınıfları Tablosu


 

OLAĞAN GENEL KURUL 

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (2 Adet Noter onaylı )

3) Gündem-Yönetim Kurulu Kararı (1 asıl 1 fotokopi)

4) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (vekaleten katılan var ise vekalet belgeleri)

5) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

6) Bakanlık temsilcisi atama yazısı  (1 asıl)

7) Yönetim kurulu seçimi var ise görev bölümü yetki kararı (2 Adet Noter Onaylı)(Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

8) Temsil yetkisine sahip olanların şirket ünvanı altında atılmış Tescil Talepnamesi (2 Adet Noter Onaylı),

9) Yönetim Kurulu seçimi yapılmış ise yönetim kurulu üyelerinin kimlik fotokopisi,

10) Denetim kurulu seçimi yapılmış ise yönetim kurulu üyelerinin kimlik fotokopisi,


 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.)(Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Adres Değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı  (2 Adet Noter onaylı )(Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

3) Taahhütname, (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)


 

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ  

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin Gündem-Yönetim Kurulu Kararı ( 1 asıl 1 fotokopi)

3) Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 Adet Noter onaylı )

4) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)

5) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

6) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (vekaleten katılan var ise vekalet belgeleri)

7)  Ana sözleşme tadiline ait bakanlık izin yazısı ( 1 asıl 1 fotokopi)

8) Tadil Metni (3 adet asıl) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

9) Yönetim kurulu seçimi var ise görev bölümü yetki kararı (2 Adet Noter Onaylı)

10) Yönetim kurulu seçimi yapılmış ise Temsil yetkisine sahip olanların şirket ünvanı altında atılmış Tescil Talepnamesi (2 Adet Noter Onaylı),


 

TASFİYEYE GİRİŞ 

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Tasfiye giriş işlemine ait Gündem-Yönetim Kurulu Kararı ( 1 asıl 1 fotokopi)

3) Tasfiye giriş işlemine ait Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 Adet Noter onaylı )

4) Bakanlık temsilcisi atama yazısı  (1 asıl)

5) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

6) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (vekaleten katılan var ise vekalet belgeleri)

7) Tasfiye kurulunun görev bölümü yetki kararı (2 Adet Noter Onaylı) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

8)  Tasfiye memurlarının "Tasfiye Halinde" ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş Tescil Talepnamesi  (2 Adet Noter Onaylı),

9) Tasfiye Memurunun kimlik fotokopisi (2 adet)

10) Alacaklılara çağrı ilanı ( 2 adet) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

11) Alacaklılar Listesi (Tasfiyeye sürecinde yapılan ilanlar ve çağrılara rağmen ulaşılamayan ortaklar ve alacaklılar olursa alacak ve haklarının ödenebilmesi için Tasfiye Memurunca hazırlanan Alacaklılar listesinin sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)


 

TASFİYE SONU KAPANIŞ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

2) Gündem-Yönetim Kurulu Kararı ( 2 fotokopi)

3) Tasfiye sonu Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (2 Adet Noter onaylı )

4) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)

5) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

6) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (vekaleten katılan var ise vekalet belgeleri)

7) Tasfiye sonu mal beyanı (2 adet - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmalıdır) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

8) Tasfiye sonu sıfırlanmış fesih bilançosu (karar tarih itibariyle ve tasfiye memurunca imzalanmış  1 asıl 1 fotokopi) ile damga pulu yerine geçen vergi dairesinden alınan makbuz

NOT :

Tasfiye Sonu Kararı; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 1 yılı tamamladıktan sonra alınabilir.

Tasfiye sonu tesciline gelirken Şirketin Tasfiye Halinde ünvanı ile çıkarılmış imza sirkülerinin Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. ( Tasfiye tescili yapıldıktan sonra verilmiş ise aranmayacaktır.)


 

BELGELER;

Müdürlüğümüze yapılan Tapu Yetki Belgesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Ticaret Sicili Tasdiknamesi, Firma Son Durum Belgesi, Yetki Belgesi, 111.madde belgesi ve dosya  sureti, 120.madde belgesi ve dosya sureti ve Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi vb. belge başvurularında ilgili dilekçenin şirket yetkilisi/ firma sahibi tarafından kaşeli ve imzalı olarak ibraz edilmesi gerekmektedir.

Tapu Yetki Belgesi dilekçe örneği için ;

TAPU YETKİ BELGESİ DİLEKÇESİ  (Tapu Yetki Belgesi Dilekçesinde ilgili kutucuğunda imzalanması gerekmektedir.) (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)

İflas ve Konkordato Belgesi, Ticaret Sicili Tasdiknamesi, Firma Son Durum Belgesi, Yetki Belgesi, 111.madde belgesi ve dosya  sureti, 120.madde belgesi ve dosya sureti ve Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi vb. dilekçe örneği için ;

BELGE TALEP DİLEKÇESİ (Bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.)