Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize; sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların arttırılması noktasında danışmanlık yapmayı öncelikli hedef belirledik.

İletişim Bilgileri

İdari ve Üye İşlemleri Sorumlusu

İdari ve Üye İşlemleri Sorumlusu

GÖREVLER;
* Faaliyet ve Organizasyon İle İlgili Tüm İşlemleri Kontrolünü  Sağlamak,
* Eğitim/ Fuar ve Organizasyon ve katılım ziyaretlerini organize etmek ,iş planlamalarını yapmak ,yönetmek,
* Faaliyet takviminde zamanı gelen Eğitim/Fuar ve Organizasyonlar için gerekli tedarikçiler ile görüşmeleri yürütmek,
* Her türlü tören ve törensel etkinlikleri (yabancı misyon kabulü, toplantı, açılış, kongre, genel kurul,   konferans, imza töreni), davet ve ziyafetleri (resepsiyon, kokteyl ve resmi yemekler) düzenlemek,
* Her türlü toplantı, tören ve üst düzey etkinlikler için kullanılacak alanlarda, organizasyona ilişkin gerekli düzenlemeleri (bayrak, isim ve yön levhaları yerleştirmek vb.) yönlendirmek
* Toplantılarda, törenlerde ve davetlerde alan, salon, masa ve oturma düzenlerini ilgili birimden gelen son katılımcı listesine göre planlamak ve ilgili birim görevlileri ile birlikte davetlileri karşılayarak, protokoldeki yerlerini göstermek,
* Dış ülkelerden Odamıza gelen yabancı konuklara, Odamız yurtdışı ziyaretlerinde gidilen ülkedeki evsahibi kuruluşun yöneticilerine ve ilgili kişilere, devlet başkanı ya da başbakana ve odayı ziyaret eden üst düzey kişilere, sunulmak üzere ulusal ve kurumsal nitelikte hediyelerin teminini sağlamak ve bu hediyelerin sunulmasını organize etmek,
* Diğer Eğitim/Fuar ve Organizasyonlarla ilgili mekan tasarlanmasını ve düzenlenmesini organize etmek,Üst düzey odamız yöneticilerinin yurtdışı resmi ziyaretlerinin organizasyonunda Genel Sekreterliğe destek vermek ve gerektiğinde kendilerine eşlik etmek,
* Dış ülkelerle ya da diğer kurumlarla yapılan anlaşma imza törenlerinde Genel Sekreterliğe destek vermek ve gerektiğinde kendilerine eşlik etmek,
* Birimi ile ilgili satın alma prosedürlerini yürütmek,İlgili birim raporunu oluşturmak,
* Akreditasyon ve Kalite Yönetim sistemini olumsuz yönde etkileyen veya etkileyebilecek sorunları OTSOF 06 – Önleyici Faaliyet İstek Formu ile Yönetim Temsilcisini bilgilendirmek,
* Veri güvenliğinin sağlanması,
* Genel Sekreterlik tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek,
YETKİLER;
* Faaliyet ve Organizasyon Yöneticisi yukarıda belirtilen görevleri yapmaya yetkilidir.
 
YETERLİLİKLER;
* Türk vatandaşı olmak, (25.9.1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.)
* Yaşı 18'den küçük, 40'dan büyük olmamak, (Naklen alınacak memurlar ile sözleşmeli personel için 40 yaş şartı aranmaz.)
* Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
* Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis cezasıyla hükümlü bulunmamak.
* Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
* Oda, Borsa veya Birlik'ten iki defadan fazla istifa suretiyle ayrılmış olmamak,
* Oda, Borsa veya Birlik'ten, daha önce, işine cezaen son verilmek suretiyle çıkar­tılmış olmamak.
* Asgari Yüksekokul Mezunu Olmak,
* Microsoft Office programlarını etkin kullanabilen,
* İnsan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın