Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize; sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların arttırılması noktasında danışmanlık yapmayı öncelikli hedef belirledik.

İletişim Bilgileri

Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil Müdürlüğü

 
 
 
İşletmelerin, tacirlerin, şirketlerin, ferdi işletmelerin, kooperatiflerin, Kollektif ve komandit şirketlerin, iktisadi işletmelerin Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği tarafından zorunlu kılınan tescil, değişiklik kayıtlarının tutulduğu sicile verilen addır. 
"Ticaret sicili, ticari işletme ile ilgili münasebetlerin, tacirin ve üçüncü şahısların menfaatleri bakımından açıklanmasına hizmet eden bir müessesedir"
"Bilinmesinde üçüncü şahıslar yönünden fayda ve zaruret bulunan tacirlerle ilgili bazı işlemlerin kaydedilmesine mahsus resmi sicile ticaret sicili denir"
"Ticaret Sicili, bir ticari işletmenin ve onunla hukuki bağ kuran ve de kuracak olan diğer ticari işletmelerin ve üçüncü şahısların menfaatlerini koruyucu mahiyette olan aleni bir resmi kütüktür"
"Ticari hayatta hukuki öneme sahip bulunan ve üçüncü kişilerce bilinmesinde zorunluluk ya da yarar bulunan belirli iş ve işlemlerin kaydedildiği resmi nitelikte aleni bir sicildir"
Ticaret Sicili Memurluğunda harca tabi herhangi bir istekte bulunan veya örnek isteyen kimse 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (1) sayılı tarifedeki yargı harçları bölümünde yer alan miktarları ödemedikten sonra isteği üzerine hiçbir işlem yapılamaz
 
Kısaca Müdürlüğümüz’ de yapılan işlemleri sıralayabiliriz.
» Üyelerimiz Ferdi işletme, Şirket, Kooperatif, Şube gibi kayıtları birimimize ilgili evraklarla müracaat edip kayıt yaptırabilirler.
» Firmaların yapmış oldukları değişiklikleri ilgili belgelerle birimimize müracaat edip değişikliklerinin tescil işlemlerini yaptırabilirler.
» Müdürlüğümüzde kayıtlı firmaların yapmış oldukları tescil işlemlerinin bitmesine müteakiben Ticaret Sicili Gazeteleri yayınlandıktan sonra  Birimimizden kolaca talep edebilirler.
» Firmalarımızın Sicili Müdürlüğümüzde kayıtlı olduklarını Ticaret Sicili Yönetmeliğinin  24. Maddesi gereği firmanın en son kayıtlı hali (Unvanı, adresi, yetkilisi vb.)  Sicil Tasdiknamesi temin edebilir.
» Firmaların ortaklık yapılarını gösteren belge alabilirler.
» Şirketler ve Kooperatifler banka, tapu , vs. ilgili kurumlarda yetki belgesi temin edebilirleri.
» Firmaların belge ve Ticaret Sicili Gazete onaylanmasını biriminizden yapabilirler.
» Sosyal Güvenli Kurumuna  sunulmak üzere İB ve diğer formlar tasdikli olarak birimimizden yaptırabilirler.
» Resmi Gazete ve İlgili mevzuat değişikliğinin takibi ve bunların dökümünü birimimizden alabilirler.
» Firma kurmak isteyen üyelerimiz birimimize gelip hangi firma ve nasıl kuracağı hakkında bilgi alabilmektedirler.
» Müdürlüğümüzde kayıtlı firmaların değişiklik talepleri hangi yolları izleyerek yapmaları gerektiği konusunda bilgi alabilmektedirler.
» Firmalar ilgili mevzuat değişikliği sonucu firmaları için neler yapması gerektiği hakkında bilgi verilmektedir.
» İlgili resmi kurumlardan (Mahkeme, İcra ve İflas Md. Vb. ) belgelerin cevaplanıp gönderilmesi birimiz tarafından yapılmaktadır.