Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize; sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların arttırılması noktasında danışmanlık yapmayı öncelikli hedef belirledik.

İletişim Bilgileri

Kalite/Akreditasyon

Kalite/Akreditasyon

 
GÖREVLER;
* Kalite/Akreditasyon sistemi için gerekli proseslerin ve dokümanların oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak,
* Kalite/Akreditasyon sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime rapor vermek,
* Kalite/Akreditasyon sistemine uygun olarak üyelerin ihtiyaçlarının belirlenmesini ve bu konuda çalışmaların yapılamasını sağlamak,
* Tüm Kalite/Akreditasyon Sistemi faaliyetlerinin yönetimi ve organizasyonunu sağlamak,
* Kalite/Akreditasyon sistemi ile ilgili olan konuların Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı içerisinde görüşülmesini sağlamak,
* Kalite/Akreditasyon sistemi ile ilgili olan konuların Akreditasyon İzleme Komite toplantısı içerisinde görüşülmesini sağlamak,
* Kalite/Akreditasyon Sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için gerekli kaynakların belirlenmesini sağlamak ve bu konuda yönetim kurulunu bilgilendirmek.
* Öz değerlendirme formunu doldurarak Akreditasyon Kurul Sekreterliğine göndermek
* Akreditasyon Kurul Sekreterliğinden gelen geri beslemeye istinaden Orhangazi TSO içerisinde faaliyetleri organize ederek gereken düzenlemeleri yapmak.
* Kalite/Akreditasyon denetimi esnasında Orhangazi TSO’yu temsil etmek.
* Performans Değerlendirme sistemi işleyişini takip etmek ve raporlandırmak.
* İlgili birim raporunu oluşturmak,
* Veri güvenliğinin sağlanması,
* Genel Sekreterlik tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
 
YETKİLER;
* Kalite/Akreditasyon Sorumlusu  yukarıda belirtilen görevleri yapmaya yetkilidir.
 
YETERLİLİKLER;
* Türk vatandaşı olmak, (25.9.1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.)
* Yaşı 18'den küçük, 40'dan büyük olmamak, (Naklen alınacak memurlar ile sözleşmeli personel için 40 yaş şartı aranmaz.)
* Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
* Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis cezasıyla hükümlü bulunmamak.
* Askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
* Oda, Borsa veya Birlik'ten iki defadan fazla istifa suretiyle ayrılmış olmamak,
* Oda, Borsa veya Birlik'ten, daha önce, işine cezaen son verilmek suretiyle çıkar­tılmış olmamak,
* Asgari Ticaret Lisesi Mezunu Olmak,
* Yasal Mevzuata Hakim Olmak,
* İletişiminin İyi Olması,
* Microsoft Office programlarını etkin kullanabilen,
* İnsan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın