Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize; sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların arttırılması noktasında danışmanlık yapmayı öncelikli hedef belirledik.

İletişim Bilgileri

Oda Sicil Müdürlüğü

Oda Sicil Müdürlüğü

DESTEK VE BİLGİ için; 0 (224) 573 81 69 nolu telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 
Uğur ALTUN (Oda İşlemleri Yöneticisi)                                Dahili:1113                          u.altun@orhangazitso.org.tr
Kübra GÜVENİR (Muhasebe Görevlisi)                               Dahili:1125                          k.guvenir@orhangazitso.org.tr
Hüseyin EROĞLU (İdari ve Üye İşlemleri Sorumlusu)           Dahili:1000                          h.eroglu@orhangazitso.org.tr
 

Oda Sicil Müdürlüğünde gerçekleştirilen İşlemler
•    Üyelerin her türlü kayıt işlemleri
•    Oda sicil kayıt sureti (faaliyet belgesi)
•    Üye kayıtları ile ilgili her türlü belge tanzim edilmesi
•    İhale yasağı ile ilgili belgeler
•    Firmaların meslekten men belgeleri
•    Firma ikamet belgesi
•    Üye kayıtları ile ilgili değişiklik işlemleri
•    Üye firmaların grup değişikliği işlemleri
•    Üye firmaların terkin işlemleri
•    Üye firmalar için teşvik belgeleri.
•    Terkin olan firmalar ile ilgili belgeler
•    Şahıs firmalarının sermaye artışı işlemleri
•    Üyelerimiz ile ilgili her türlü bağ-kur işlemleri
•    Kayıtlı üyelerimiz ile ilgili istatistiki bilgiler
•    Üye firma bilgilerini içeren listeler ve belgeler
•    İMEM (İkili mesleki eğitim merkezi) işlemleri
•    Otomatik kumanda ile ilgili işlemler
•    Çıraklık – kalfalık işlemleri
•    Üye kimlik kartları düzenlenmesi
•    Eş tayini belgeleri.
•    Kefaletname ve taahhütname tasdikleri
•    Oda organ seçimleri
•    Üye rehber çalışmaları
•    Meclis üyelerimiz için silah ruhsat işlemleri belgesi
•    Muhtelif kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili yazışmalar
Not:
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası duyuru yapmaksızın Kanun’'un gerektirdiği şekilde söz konusu belgelerde ve işlemlerde değişiklik yapabilir.