Yetkisiz Sigorta Eksperliği

5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 2 nci maddesinde sigorta eksperi, "Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişi" olarak tanımlanmış ve anılan Kanunun 22 nci maddesinde, sigorta eksperliği yapmak isteyen kişilerin sigorta eksperlik ruhsatı alması ve Levhaya kayıtlı olması gerektiği düzenlenmiştir.

Lüksemburg Da 'Citi Invest Control' İsimli Firmanın Şüphe Uyandıran Faaliyetleri Hk.

Lüksemburg’da bulunan ‘Citi Invest Control’ isimli bir firmanın, ülkemizde özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösterenler başta olmak üzere, bazı firmalarımızla iletişime geçerek, faaliyet alanlarıyla yatırım amaçlı olarak ilgilendiklerini beyan ettiği bildirilmektedir.

17 Şub 2020

Bankacılık Sistemine Yönelik Ücretlere İlişkin Düzenlemeler Hk.

Merkez Bankası tarafından “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yayınlanmıştır.

17 Şub 2020

Türkiye - Kosova Serbest Ticaret Anlaşması Fırsatları

Türkiye ve Kosova arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 14 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girdiği ve Kosova Ticaret Odası ile TOBB arasında gerçekleştirilen temaslar neticesinde ilki Türkiye’de, ikincisi Kosova’da olmak üzere bahse konu Anlaşmanın getirdiği fırsatlar hakkında toplantı düzenlenmesinin kararlaştırıldığı belirtilmektedir.

17 Şub 2020

Uets Ve Kep Adresleri Hk.

Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde belirtilen hususlar çerçevesinde PTT A.Ş. tarafından devreye alınan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kurum kaydı yapılarak sistem üzerinden Merkez ve Taşra Teşkilatları adına UETS adreslerinin teslim edildiği bildirilmiştir.

15 Şub 2020

DEİK İle Ticari Diplomasi Yolculuğu Programı

Bursa TSO tarafından düzenlenen ve yurt dışına açılmak isteyen firmalar için sunulan desteklerin paylaşılacağı ‘DEİK İle Ticari Diplomasi Yolculuğu’ 18 Şubat 2020 Salı günü saat 09.30’da, Bursa TSO Ana Hizmet Binasında gerçekleşecektir. Programın detaylarına Ekten ulaşabilirsiniz (Bilgi: 0224 275 16 73)

13 Şub 2020

Kefalet Senetleri Hakkında

İlgide kayıtlı yazıda, Kamu İhale Kurumu'nun ilgide kayıtlı yazısında ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin sıhhati konusunda tereddütler oluştuğu belirtilmiştir. Bu kapsamda, ihale ve sözleşme süreçlerinde aksama yaşanmaması ve işlemlerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesini teminen ilgili kurumun ekte yer alan yazısında belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

12 Şub 2020

HIZLI ARAMA

HIZLI LİNKLER

Başkan' ın Mesajı

Üye Memnuniyet Anketi

Arabulunuza Danışın

ÜYE GİRİŞİ

İş Orhangazi

KOSGEB

ETKİNLİK TAKVİMİ

«

»

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Tüm Etkinlikler

Akredite Oda