Taşıyıcılar, Sektörel Toplantıda Bir araya geldi.

Odamız Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Sektörel sorunların görüşüleceği toplantı, Meclis üyesi ve meslek komite başkanı Muhammed Ali Varlı’nın açılış konuşmasıyla başladı, görüşülecek konular hakkında bilgiler aktaran Varlı, sonrasında katılımcıların kendilerini tanıtması için söz verdi.

Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Envanter Çalışması Hk.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan "Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2015 -2018, 25 Haziran 2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

24 May 2016

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen 09/05/2016 tarih ve 9368 sayılı yazıya istinaden;

18 May 2016

Tehlikeli Md. Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik Hk.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü' nden alınan bir yazıda

17 May 2016

2015 Yılına Ait Faaliyet Raporumuz Hazırlandı

2015 yılına ait faaliyet ve etkinliklerimizin anlatıldığı Faaliyet Raporumuz tamamlanmıştır.

13 May 2016

UBTYS 2011-2016' nın 2016 Eylem Planı

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016' da yer alan stratejiler

10 May 2016

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeler

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 15.04.2016 tarihli ve 13109 sayılı yazısına atfen TOBB’un (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) 28.04.2016 tarihli ve 8700 sayılı yazısı

03 May 2016