İran Ticaret ve Teknoloji Toplantısı, 21-23 Ocak 2020

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız bir yazıda; İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Prof. Dr. Sorena Sattari'nin, 21-23 Ocak 2020 tarihleri arasında Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret çerçevesinde,

15 Oca 2020

Suudi Arabistan BARKOD Sistemi

Bir firmanın 01.01.2020 tarihi itibariyle Suudi Arabistan Gümrüklerinin ülkelerine yapılacak ithalatlarda barkod uygulamasına geçeceğine dair bilgi talebi üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan gelen yazı aşağıda yer almaktadır.

06 Oca 2020

Kağıtsız İhracat Uygulaması

İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımı, ibrazı, yükümlüye verilmesi ve saklanması uygulamasına son verildiği, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanmakta olduğu

06 Oca 2020

Ottava Ticaret Müşavirliği Yazısı Hakkında

İlgide kayıtlı yazıda, Ottava Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, son dönemde giderek artan bir şekilde dolandırıcılık amacıyla bazı internet hesaplarından vatandaşlarımıza yönelik olarak Kanada'da çalışmak üzere yüksek ücretli iş tekliflerinin yapıldığı ve akabinde vize veya iş başvuru ücreti adı altında ödeme yapmalarının istendiği belirtilmekte ve vatandaşlarımızın talepleri çerçevesinde yapılan araştırmalar neticesinde bu tür tekliflerin tamamının dolandırıcılık amaçlı olduğunun tespit edildiği ifade edilmektedir.

06 Oca 2020

Metroloji ve Standart İşleri

Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği ile 1/1/2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiş olup bu tarihten itibaren (1/1/2020) bahse konu ölçü aletlerine ilişkin muayene başvurularının il müdürlükleri yerine TSE’ye yapılması gerekmektedir.

31 Ara 2019

Dolandırıcılık Hakkında

İlgide kayıtlı yazıda, Denizli Ticaret Borsası'ndan alınan, kum yemiş ticaretinde yaşanan sorunları içeren "ilgi" yazı ekte gönderilmektedir.

31 Ara 2019