Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize; sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların arttırılması noktasında danışmanlık yapmayı öncelikli hedef belirledik.

İletişim Bilgileri

Tarım ve Zeytin

Tarım ve Zeytin

 
İlçemizde güçlü sanayisinin yanında tarımsal faaliyetlerde ön planda yer almaktadır.
Orhangazi arazi varlığını göz önüne aldığımızda yaklaşık olarak 140.990 dekar alanı tarım arazileri oluşturmaktadır. Bu oranı yüzde olarak yazacak olursak % 29.62’ ye tekabül etmektedir. Diğer alanları da ele alacak olursak toplam ilçe arazisinin % 0.17’ si çayır ve mera, % 33.48’ i orman arazisi ve % 36.73’ ü tarımda kullanılmayan alan olarak ortaya çıkmaktadır.
 
Tarım Arazilerini Ekilişlerine Göre Sınıflandıracak Olursak
Zeytin 84.957
Tarla Bitkileri 10.452
Sebze 10.875
Meyve 12.329
Kesme Çiçek 360
Kavak 3.432
Zeytin Fidanlıkları 500
Nadas ve Boş Sahalar 18.085
Toplam: 140.990

 Şeklinde olacaktır. Buradan da anlaşılacağı gibi ilçemizde en önemli geçim kaynağı zeytindir.