Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize; sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların arttırılması noktasında danışmanlık yapmayı öncelikli hedef belirledik.

İletişim Bilgileri

Politikalarımız

Politikalarımız

 

KALİTE POLİTİKASI

 • Üyelerimize, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin ötesinde tarafsız, hızlı ve doğru hizmeti sunmayı,
 • Sürekli öğrenme, gelişme ve değişme için çalışanlarımıza ve üyelerimize çağdaş teknoloji sistemlerini kullanarak ve konusunda uzman kişilerden faydalanarak mesleki konularda eğitimler vermeyi,
 • Üyelerimize; sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların arttırılması noktasında danışmanlık yapmayı,
 • İlçemizdeki iş çevrelerinin geliştirilmesi ve çağdaşlaşması için öncü rolünü üstlenerek, ilçemizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına yönelik faaliyetlerde bulunmayı, projeler üretmeyi ve ilgili konularda her kesim üzerinde etkileşim yaratmayı,
 • Üyelerimiz ile sağlıklı iletişim kurmayı, ihtiyaçlarını göz önüne alıp değerlendirerek ortak akılla hareket edip, lobi çalışmaları dâhil, gerekli metot, yöntem ve çalışmalarla çözüm üretmeyi,
 • Topyekûn hizmet kalitemizi yükselterek, üye memnuniyetini arttırmayı,
 • Hizmet sunulan her alanda standart bir performans seviyesi elde edilebilmesi için oluşturulacak süreçleri, çalışanımızdan organ üyelerimize kadar tüm oda mensuplarımıza entegre etmeyi,
 • Bilgiye çabuk ulaşan, işleyen ve dağıtan bir kurum olma yolunda teknolojik altyapıyı ve sistem entegrasyonunu geliştirmeyi ve üyenin bilgiye, hizmete kolay ulaşmasını sağlamayı,
 • Gereken şartlara uyum sağlayarak kalite yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
 • Güvenilirliğimize ve saygınlığımıza gölge düşürecek her türlü davranışı reddetmeyi Taahhüt ederiz.

 

MALİ POLİTİKA

Odamız; 5174 sayılı TOBB ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde elde ettiği mali kaynakları; başta üyelerinin olmak üzere, tüm paydaşlarının yararına en etkin şekilde ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz için kullanmak, üye ve paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için günün şartlarını analiz ederek, “kullanılmayan kaynak faydasızdır” politikasıyla yönetmeyi ilke edinmiştir.

 

 

HABERLEŞME POLİTİKASI

 Odağında Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, dışarıdan gelen ve içeriden dışarıya iletilmesi gereken tüm bilgilerin, doğru kişilerle, doğru zamanda, doğru yerde, günün gerektirdiği haberleşme araçları vasıtasıyla gerçekleştirmektir.

 

 

BİLGİ VE TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

 Bilişim çağının gerektirdiği teknolojileri ve kaynakları kullanılarak, iç ve dış paydaşlarımıza hızlı, etkin, azami ölçüde uzaktan ve kesintisiz hizmet vermektir.

 

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 • İnsan Kaynaklarının, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasının başarısının en önemli unsurlarından olduğunu bilerek, gelirlerimiz doğrultusunda yeterli sayıda personel istihdam etmek, çalışanlarımızın hizmet İçi eğitimlerle yetkinliğini artırmak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak ve çalışma ortamında gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Personelimizin; hak ve sorumlulukları için ilgili yönetmelik, yasa ve iş kanunlarına uymak,
 • Çalışanlarımızın motivasyon gücünü artırmak için ödüllendirme yapmak,

Odamızın İnsan kaynakları politikasıdır.


 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

 

''Yasal şartlar altında üyelerimizin memnuniyetini artırmaya yönelik, güler yüzlü, proaktif ve çözüm odaklı anlayışla hizmet sunabilmek için etkin iletişim yöntemlerini kullanarak üyelerimizle sürekli ve sağlıklı ilişkiler kurmak ve geliştirmektir.''

 

ÜYE MEMNUNİYETİ VE ŞİKÂYETLERİ ELE ALMA POLİTİKASI

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası; 5174 Sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikler kapsamında olan veya lobi çalışmalarıyla çözümlenebilecek diğer konularda, üyeler tarafından iletilen öneri, istek ve şikâyetlerin çözümünde; Yönetim Kurulu başta olmak üzere, tüm oda organlarının ve personelin taleplerin zamanında çözümü için aktif görev alacağını taahhüt ederiz.

 

DIŞ İLİŞKİLER POLİTİKASI

Ülke stratejilerine paralel, üyelerimizin yurt dışı temas ve ekonomik ilişkilerinin arttırılması, hibe ve fonlar aracılığıyla dış kaynaklardan azami ölçüde faydalanmaları amacıyla, bilgi, danışmanlık ve faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederiz.

 

ETİK POLİTİKASI

Orhangazi TSO; Kamu kurumu bilinciyle yasalara sadık, adaleti ve demokrasiyi ön planda tutarak, tüm paydaşlara memnuniyet odaklı, şeffaf olarak hizmet ve hesap vermeyi taahhüt eder. 

daşlara memnuniyet odaklı, şeffaf olarak hizmet ve hesap vermeyi taahhüt eder.