• Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları

Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı’nın 08.08.2016 tarihli yazısına atfen TOBB’un 09.08.2016 tarihli ve 14942 sayılı yazısında Gümrük Birliği kapsamında AB ve Türkiye'de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yan mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergilerinin üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabildiği veya bu ürünler için belirli bir miktarda tarife kontenjanı açılabildiği belirtilmektedir.

Askıya alma sistemi kapsamındaki başvuruların AB ülkeleri ile ülkemiz arasında gerçekleştirilen ortak müzakerelerle neticelendirildiği ifade edilmektedir. Yazıda devamla, AB ve Türkiye'de üretimi olmadığı ortaya konan eşyanın gümrük vergilerinin miktar kısıtlaması olmaksızın sıfırlandığı ve İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Liste'ye yansıtıldığı bildirilmektedir.

Bunun yanında, AB ve Türkiye'de üretimi bulunan fakat bu üretim miktarı tüketimin altında kalan eşyada ise üretim açığı kadar tarife kontenjanı açılarak indirimli gümrük vergisi ile ithalata imkan tanındığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, üyelerimiz tarafından kullanılan, AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde ve yan mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruları web sitesinde bulunan talep formları ile birlikte en geç 12 Ağustos 2016 tarihine kadar bilgi@orhangazi.org.tr e – posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Ek-1 ve Ek-2de yer alan halihazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden üyelerimiz ise itiraz taleplerini web sitesinde itiraz formları ile birlikte en geç 28 Ekim 2016 tarihine  kadar bilgi@orhangazi.org.tr e – posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla...

 

Dosyalar

  Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları.pdf   EK1   EK2