• Zeytin Üreticileri Ve Sanayicileri Derneği Kuruldu
 • Zeytin Üreticileri Ve Sanayicileri Derneği Kuruldu
 • Zeytin Üreticileri Ve Sanayicileri Derneği Kuruldu
 • Zeytin Üreticileri Ve Sanayicileri Derneği Kuruldu
 • Zeytin Üreticileri Ve Sanayicileri Derneği Kuruldu
 • Zeytin Üreticileri Ve Sanayicileri Derneği Kuruldu
 • Zeytin Üreticileri Ve Sanayicileri Derneği Kuruldu
 • Zeytin Üreticileri Ve Sanayicileri Derneği Kuruldu
 • Zeytin Üreticileri Ve Sanayicileri Derneği Kuruldu
 • Zeytin Üreticileri Ve Sanayicileri Derneği Kuruldu
 • Zeytin Üreticileri Ve Sanayicileri Derneği Kuruldu
 • Zeytin Üreticileri Ve Sanayicileri Derneği Kuruldu
 • Zeytin Üreticileri Ve Sanayicileri Derneği Kuruldu
 • Zeytin Üreticileri Ve Sanayicileri Derneği Kuruldu
 • Zeytin Üreticileri Ve Sanayicileri Derneği Kuruldu
 • Zeytin Üreticileri Ve Sanayicileri Derneği Kuruldu

Zeytin Üreticileri Ve Sanayicileri Derneği Kuruldu

Odamız Yönetim Kurulu; yeni kurulan ‘’Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği’’ (ZEY-DER)  yetkilileri  ile hem Derneğin tanıtımı için hem de tanışmak üzere odamızda gerçekleştirilen toplantıda biraraya geldi.

Zeytin üreticileri ve sanayicilerinin, sektörün gelişimi ve sorunların çözümü için dernek çatısı altında toplanabilmesi adına geçtiğimiz Kasım ayında çalışmalara başlanmıştı. Mart ayı itibariyle de Marmarabirlik öncülüğünde, Uludağ Üniversitesi akademisyenleri, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Bilecik-Osmaneli ve Adapazarı-Pamukova’daki Ziraat Odaları, Ticaret Borsaları ve Ticaret Sanayi Odalarının katılımıyla Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği resmen kurulmuş oldu.

Yönetim Kurulu Başkanımız, aynı zamanda ‘’Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği’’ Kurucu üyesi olan Ergün Efendioğlu ve Meclis Başkanımız Erol Hatırlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtım toplantısına, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Halit Sezgin, Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı, Marmarabirlik Orhangazi Şubesi Başkanı Remzi Bayram, Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere, Ekonomi Danışmanımız Dr. Rüştü Bozkurt, Yönetim kurulu üyelerimiz, Zeytinci meslek komitesi üyelerinden ve Orhangazide zeytin üretimi ve satışını yapan firma sahipleri, Bursa Ticaret Odası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız, Genel Sekreterimiz Gürol Erol katıldı. Kurumların ve kişilerin kendilerini tanıtmalarıyla toplantıya başlandı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ergün Efendioğlu yaptığı açılış konuşmasında, “ Uzun zamandır zeytincilerimizle yaptığımız toplantılarda ilk gündeme gelen konuların başında dernekleşme ve ortak sorunlarımıza çözüm oluşturmaktı. Bu gün bu vesileyle bu derneğin kurulmuş olmasından büyük heyecan duyuyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

’Bölgede güçbirliği oluşturarak Sektörün Sorunlarına Çözüm Bulmayı Hedefliyoruz’’

Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği ve Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa; ‘’Sektörde faaliyet gösteren üretici ve sanayicileri aynı çatı altında toplayarak sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla bu derneğin kurulmasına karar verdik. Sektörün en büyük sorunları arasında ağaç başına verimliliğin düşük olması, kilogram başına maliyetlerin yükselmesi, bilinçsiz üretim ve merdiven altı üretim gibi konular yer alıyor, özellikle merdiven altı üretimin haksız rekabete yol açarak, hem üretimi hem de tüketimi baltalıyor.Bölgede güçbirliği oluşturarak sektörünün sorunlarına çözüm bulmayı hedefliyoruz. Marmarabirlik olarak sonuna kadar bu derneğin arkasında olacağız. Amacımız üreticinin ve sanayicinin sorunlarının çözümüne katkı sağlamaktır” diyerek, sözü derneğiin tanıtımını yapmak üzere Dernek kuruluşunda önemli çalışmaları bulunan Emrah Aksarı’ ya bırakıtı.

Türkiyedeki tüm üreticiler aynı çatı altında toplanacak

Marmarabirlik  Bursa Bölge Müdürlüğü yetkililerinden Emrah Aksarı Dernek hakkında kısaca bilgilendirme yaptı. Sarı; Sektörün Sorunlarının; Haksız rekabet, merdiven altı üretim, Hijyenik olmayan depolama koşulları, Bilinçsiz zirai bakım ve mücadele, Ülkemizdeki gen kaynakları,İhracatta rekabet edememe,Tüketicinin yetersiz ve yanlış bilgisi,Üretimde planlamanın olmaması, Ağaç başı verim düşüklüğü olduğunu söyledi. Derneğin sektör  sorunlarına Çözüm Önerilerinin ise; Tüketicinin bilinçlendirilmesi, tüketimin arttırılması, Kayıt dışılığın önüne geçilmesi, Tarımsal destekler, Haksız rekabetin önlenmesi, İhracat destekleri, Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Çiftçi eğitimleri olduğu üzerinde durdu. Emrah Aksarı; Derneğin amacının Ülkemizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına zeytin üretimi yapılan tüm bölgelerindeki üreticileri ve sanayicileri aynı çatı altında toplayarak, sektördeki bölünmüşlüğü ve zıt sesliliği sona erdirecek,   sektörün sorunlarını kamuoyuna daha güçlü aktararak, nihai çözümlere kavuşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

 

Dernek İçin Elimizden Geleni Yapmak İstiyoruz.

Emrah Aksarı’dan sonra söz alan Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere ’’Yıllardır konuştuğumuz dernekleşmenin gerçekleşmiş olmasından dolayı çok memnunum. Bu dernekle birlikte söktörün tüm sorunlarını aşabileceğine ve zeytincilerin gelişebileceğine inanıyorum. Kurulmuş olan bu derneği destekliyor ve Orhangazi Ziraat Odası olarak bizden ne bekleniyorsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum’’dedi.

Üreticiye Destek Çok Önemli

Toplantıda, Meclis Başkanımız Erol Hatırlı da söz aldı. Hatırlı, ‘’Zeytin üreticileri ve Sanayicileri Derneğinin kurulmasında emeği geçen herkesi tebrik edeiyor ve kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sektörde üreticiye destek çok önemli. Dernek ismininde duyrulması için bence bir konu üzerine düşülüp, o konu ile ilgili çalışmalar yapılıp, konu ile ilgili raporlar hazırlanmalı ve ilgili kurumlara, bakanlıklara bu raporlar verilmeli. Böylece dernek çok seslilik yaratarak hedefine ulaşmış olur. Ayrıca dernek için bizlerde Oda olarak üyemizin ve bölgemizin ve zeytinciliğimiz için katkı sağlamaya hazırız. Derneğin öncelikle bölgemize sonra da tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

Üretici Bilinçlendirilmeli, Eğitimler Verilmeli.

Dernek tanıtım toplantısında en çok üzerinde durulan konu, üreticinin bilinçlendirilmesi, üretim yöntemleri ve üretim destekleri hakkında eğitim verilmesi buna bağlı olarakta birim başına düşen verimin arttırılması oldu.

Toplantıda söz alan Güngör Elit Gıda A.Ş’nin sahibi Atıl Güngör; zeytincilikte kayıt dışılık,rokelte bilgisi yanlışlıkları ve Avrupa ülkelerine göre Türkiye’nin zeytin üretimine destek verememesi konuları üzerinde durdu.

İpek Zeytincilik’in sahibi aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyemiz Orhan İpek; Lisanslı depoculuk için derneğin çalışmalara devam edip etmeyeceğini, bu konunun zeytin üreticilerini için önem arz ettiğini belirtti.

Nogay Zeytincilik Limited Şirketi sahibi ve Meclis Üyemiz Mithat Nogal; kayıt dışılık nedeniyle vergi vermeyen çok fazla stokçuların arttığını, vergi mükellefi olan üreticiler için de Devletin destek vermediği sorunundan bahsetti.

Haktat Zeytincilik Limited Şirketinin sahibi Cemal Kamacı; özellikle küçük üreticinin desteklenmesi ve çiftçinin maliyetlerinin düşürülmesi gererktiği, günümüzde zeytinciliği karlı bir iş haline getirilip, yeni nesillere cazip hale getirilmesinin teşvik edilmesi gerektiği hususları üzerinde durdu.

Müezzioğlu Limited Şirketi’in sahibi Mustafa Gündoğdu toplantıda söz alarak; zeytin üzerine eğitim- ihtisas kurumlarının olması gerektiği böylece biliçlenmenin daha sağlıklı olacağı hususuna değindi.

Ünver Traktör Limited Şirketi sahiplerinden Serhat Ünver; zeytin üreticilerinin kooperatifleşmesi, bir kaç zeytin üreticisinin güçbirliği sağlamak adına bir araya gelerek ortak ziraai araç kullanmaları, ortak tarım ilaçlarını kullanmaları sayesinde, üretimdeki verimliliği ve karlılığı arttıracağı düşüncesini dile getirdi.

Toplantıda söz alan firma yetkililerinin soru ve öngörülerine cevap veren Hidamet Asa; lisanslı depoculuğun Marmarabirlik olarak çok önem verdikleri bir konu olduğu, bu yıldan sonra bünyelerindeki depolara ürün almak üzere çalışmalar başlatacaklarını, derneğin de, sorunları çözme konusunda ilk maddesinin ürticinin biliçlendirilmesi ve eğitimi olduğu, ikinci maddenin birim başına düşen verimin arttırılması ve sonrasında destek sisteminin geldiği, kooperatifleşmenin üretimdeki verimliliği ve karlılığı arttıracağı düşüncesinin doğru olduğunu ve Avrupa’da somut örnekleriyle görüldüğünü belirtti.

 

 

‘’Sorunların çözündeki en önemli konu birlikte haraket edebilmek’’

Son bölümde ise Orhangazi TSO Ekonomi Danışmanı Dr.Rüştü Bozkurt topnatıda görüşülen konuların değerlendirmesini ve Türkiye deneyimlerini paylaştı. Bozkurt; Türkiye’de Zeytin ve Fındık camiasının hemen hemen hepsini gezdim ve bu sektörün en büyük problemlerinin kendi içlerinde uzlaşarak sonuca varamamaları olduğunu gördüm. Bu manada ‘’Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği’’ adı altında birleşilmesi çok önemli’’ dedi.

Devamında ise, sektörün sorunlarını şu başlıklarda paylaştı;’’ AB üyeliği öncesinde kotaların arttırılması amacıyla ülkenin tüm bölgelerine Gemlik tipi zeytin fidanın gönderilmesi ciddi arz fazlası oluşturdu ve fiyat rekabatini çok kötü yönde etkiledi. Öte yandan fidanın gönderildiği bölgelerde üreticilik tecrübesi olmadığından aynı şekilde o bölgelerdeki üreticilerde zarar gördü. Nitekim son 4 yıldır, ağaç sökümleri başladı. Yine Zeytin arzının bu denli fazlalaşmasına rağmen imalat, depolama ve diğer alt hizmetlerde hiçbir modern gelişme yaşanamamış olması olumsuz yansımıştır. Başa dönülecek olursa bakım teknikleri, bilinçlenme, bilgilenme eksikliğinden dolayı büyük çoğunlukla geleneksel yöntemlerle yürütülmekte ve mekanizasyona geçilememesi nedeniyle işçilik ve üretim maliyetleri oldukça yükselmiştir. Bu sonuçlarla da artık babadan-oğula üreticilik geçmemekte, yeni nesil giderek çiftçilikten uzaklaşmaktadır. Aynı bilgi noksanlığından dolayı tarım arazileri,  verimliğini kaybedecek düzeyde zarar görmüştür. Tüm dünyada artış gösteren zeytin ve zeytinyağı tüketimine rağmen Ülkemizde dünya ortalamalarının onda biri düzeyinde tüketiyor olmamız, sektörün aşması gereken en önemli sorunlardan birisidir diyerek; ‘’çabanızı yürekten destekliyorum. Çünkü bu çabanızla gerçeklerin çok net bir şekilde algılanmış olduğunu görüyor ve çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum’’ dedi.

Asa ; ‘’Herkesi Derneğimize Üye Olmaya Devat Ediyorum’’

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, tanıtım toplantısında konuşulan her konunun dernek için çok önemli olduğunu ve yapılan öneri ve eleştirilerin derneğin doğru bir şekilde yönlendirilmesi açısından çok faydalı olacağını belirtti. Asa, 6 ay sonra yapılacak ilk genel kurulumuzu 500 üye ile yapmayı hedefliyoruz. Amacımız, kalitemizi arttırmak ve hep birlikte daha çok kazanmak. Dernek yönetimi olarak birleştirici ve uzlaştırıcı olmayı hedefliyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için de sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Tüm Orhangazi zeytin üreticisi ve sanayicisini derneğimize üye olmaya davet ediyor, bugün bizi yalnız bırakmayıp değerli fikirlerinizle katkı sağladığınız için hepinize şahsım ve derneğimiz adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.