19. Meslek Komite Toplantısı

 

Sigortacılık ve Bankacılık Hizmetleri 19. Meslek Gurubu geniş katılımlı toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Kemal DURMUŞ ,Ali DURMUŞ, Dilara CEVİZLİDERE, Bahadır MEMİŞ, Mustafa DERE, Taha TUĞRAL, Atilla YILDIRAN, Ahmet ALTUN, S. Gazi İBİL, Engin SERTAÇ İsmail AYKUT, Yüksel GÜNKAN , Caner COŞKUN, Zekeriya YAŞAR, Halil AKINCI, İslam KURTİŞ katılım sağladı.
 
Toplantıda;
 
• 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince düzenlenen sigorta eksperleri ruhsatı ile sigorta acenteleri uygunluk belgesi başvuruları ve sigorta acenteliği faaliyeti için gerekli asgari fiziki şartların tetkiki işlemlerine ilişkin odamızın ‘’Yetki Alması’’ hususunda yaptığı başvuru hakkında bilgilendirme yapıldı.
 
• Trafik sigortalarının sadece maddi hasarları değil aynı zamanda ölümle sonuçlanan trafik kazalarında sigortalı aracın bir kimsenin ölümüne neden olması halinde; ölenin defin masrafları ile ölen kişinin yardımından yoksun kalanlara destekten yoksun kalma zararı, trafik sigortası ölüm teminatı kapsamında karşılandığı. Vefat eden kişinin desteğinden yoksun kalan yakınları bulunmaması durumunda, ölüm tazminatının ödenmediği hususlarında istişarede bulunularak Oda web sayfasından konunun duyurulması yönünde görüş bildirildi.
Buna göre:
- Bu haktan yararlanılabilmesi için mutlaka başvuruda bulunulması gerekiyor.
- Ölüm halinde aktüer tarafından destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanır.
- Destekten yoksun kalma tazminatı kişinin;
-Yaşı,
-Geliri,
-Geride kalanların desteğe muhtaçlığı,
-Kusur oranına göre hesaplanır ve poliçede belirtilen azami teminatı aşmamak kaydıyla ödemesi yapılır.
 
• Üyelerimize fayda sağlamak amacıyla bankaların uyguladığı kredi faiz oranlarında üyelerimize özel düzenleme yapılması hususunda çalışmaların yapılması hakkında görüşüldükten sonra toplantı sona ermiştir.