Pazara Giriş Engelleri Bildirimi

Türkiye ve Odalar Birliği (TOBB)’dan aldığımız yazıda, ülkemizin dış pazarlarda karşılaştığı pazara giriş engellerinin ortadan kaldırılması amacıyla politikalar geliştirmek ve girişimlerde bulunmak amacıyla kurulan Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu toplantılarına TOBB’un iştirak ettiği bildirilmiştir.

Pazara Giriş Komitesi altında faaliyet gösteren Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu’nun üçüncü toplantısının, Ekonomi Bakanlığı, TOBB ve ilgili diğer kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla 12.01.2012 tarihinde yapıldığı bildirilmiştir.

 

Toplantıda, Bakanlık tarafından, firmalarımızdan daha önceleri Odalar kanalıyla ve TOBB tarafından yazılı olarak alınan pazara giriş engelleri bildirimlerinin, Ekonomi Bakanlığı internet sitesi üzerinden alınabileceği yeni bir sistem hakkında bir sunum yapıldığı belirtilmiştir.

 

Buna göre,firmalarımız ihracatları esnasında karşılaştıkları sorunları, http://www.ekonomi.gov.tr/dtmpazaragiris/bildirim/form.cfm linkinden ulaşabilecekleri elektronik formu doldurmak suretiyle, doğrudan Ekonomi Bakanlığı yetkililerine iletebileceklerdir. Ekonomi Bakanlığı, söz konusu form doldurulduktan sonra, en geç üç gün içinde firma yetkilileri ile irtibata geçecektir. Bu uygulama ile, firmalarımızın pazara girişleri esnasında karşılaştıkları problemleri daha etkin bir biçimde yetkililere ulaştırmaları ve sorunların daha hızlı çözülmesi hedeflendiği bildirilmiştir.