İyi Tarım ve Organik Tarım Uygulamaları

İyi Tarım ve Organik Tarım Uygulamaları Eğitimleri Sona Erdi.

Son yıllarda gerek tarımsal ilaçların, gerekse gübrelerin bilinçsizce kullanımı bitkisel üretimde artışın yanında kalitesiz ve insan sağlığını tehdit edecek ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Toprağın derinlerine sızan fosfor ve nitrat tatlı su kaynaklarına ulaşmakta bu da insan ve yaban hayatı açısından ciddi problemlere yol açmaktadır. Ayrıca kimyasal tarım ilaçları toprakta birikmekte, bitki sağlığını olumsuz yönde etkileyerek ekolojik dengeyi bozmaktadır.

 

Organik (ekolojik) tarım, ortaya çıkan bu olumsuzlukları gidermek için belirli kural ve gereklilikler çerçevesinde yapılan ve doğayı sömürmeyen sürdürülebilir tarım yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır. Ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermektedir. Organik tarım esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını yasaklaması yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini artırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı tavsiye eden alternatif bir üretim şeklidir. Organik tarım bütün bu imkânların kapalı bir sistemde oluşturulmasını, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin yükselmesini de amaçlamaktadır.

 

Bölgemizin tarımsal kapasitesi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda AB normlarına uygun İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım, gerek kaliteli ve verimli bir tarımsal üretim gerekse güvenli gıda tüketimi açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda, tarımda kullanılan 64.540 dekarlık arazinin yer aldığı ilçemizin tarımsal kaynaklar açısından zengin ve önemli bir gelir kaynağı sağladığı bilinmektedir. Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve tarımsal üretim yapan üye firmalardan gelen eğitim talepleri doğrultusunda 18 (on sekiz) kişiye Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları eğitimleri, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nda ücretli olarak eğitimci firma tarafından verilmiştir. Tarımsal üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçiminin yaygınlaştırılması ve üreticilerin bilinçlendirilmesi böylelikle bölgenin gelişimine katkı sağlanabilmesi amacıyla, ilgili kişilerin eğitim alması sağlanmıştır. Böylece organik tarım ve iyi tarım uygulamaları alanında bilinçli üretici sayısı ile tarım kurum ve kuruluşlarındaki kalifiye personel sayısının artmasına katkıda bulunulmuştur.Proje ile sağlanan teknik destekten kısa vadede doğrudan etkilenen, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve tarımsal üretim yapan üye firmalarda çalışan personel ve üreticilerden oluşan 18 (on sekiz) kişi bulunmaktadır. Bu eğitim grubundaki 18 kişiye, bölgedeki verimli toprakların daha etkin kullanımı, ürün kalitesi ve  toprak verimliliğinin arttırılması, modern yöntemler ile daha bilinçli tarımsal uygulama, organik tarım üretimi ve uygulamaları ile ürün çeşitleme ve ekonomik ürün üretimi sağlama ve doğal dengeyi korumayı amaçlayan alternatif üretim yöntemi uygulamaları oluşturma gibi konularda nitelik kazandırılmıştır. Sağlanan Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları eğitimi ile katılımcıların teknik bilgi seviyesi artırılmıştır. Böylece ilçemizde tarım alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve tarımsal üretim yapan firmalarda görevli personelin bilgi düzeyi artırılmış ve nitelik kazandırılmıştır. İlçemizde 12 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunmakta ve 2939 kişiye hizmet vermektedir. Ayrıca tarım ve gıda üretimi faaliyetlerinde bulunan 5 adet meslek grubu ve buna bağlı yaklaşık 275 üye bulunmaktadır. Dolayısıyla sağlanan teknik destek ile verilen eğitimler, kısa ve uzun vadede bölgedeki verimli toprakların daha etkin kullanımı, modern yöntemler ile daha bilinçli uygulamalar sonucunda hedeflenen gruplar üzerinde sürdürülebilir bir etki oluşturacaktır. Hedef gruplarımız ilçenin tarımsal dinamiğini oluşturmaktadır. Bu sebeple etkileşimde bulunan bireylerin çarpan etkisiyle büyük bir kitleyi etkilemesi beklenmektedir. Sonuç olarak Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları konusunda teknik destek sağlanması, bölgesel kalkınmaya da uzun vadede katkı sağlaması öngörülmektedir. Bu bağlamda sağlanan teknik destek, katma değer oluşturacak kazanımlar sağlamıştır.