TOBB Akredite Oda Çalışmalarımız

Akreditasyon; “Bir kuruluşun, belli kriterlere göre çalıştığının, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir”.

Akreditasyonun amacı; Odaların arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda sisteminin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda sistemlerinin  birbirine yakınlaşmanın sağlanması ve bu sayede Türk oda sisteminin Avrupa oda sistemine uyumunun sağlanmasıdır.

Odamız üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla TOBB Akreditasyon sistemi çalışmalarımız doğrultusunda geliştirme ziyaretlerine TOBB Eğitim ve Kalite Müdürlüğü Akreditasyon Kurulu Sekreteri Volkan TUFAN ve Türk Standartları Enstitüsü Akreditasyon Denetçisi Tuba ATAK geliştirme ziyaretlerini tamamlayıp, önerilerde bulundular. Sistem gereği , mevzuat, mali yönetim, insan kaynakları işleyişi, kalite yönetimi, iş planlaması, haberleşme ve yayınlar, iletişim teknolojilerinin kullanımı, üye ilişkileri ve yönetim sistemleri, bilgi destek sistemi, üyelere eğitim olanakları, lobi faaliyetlerindeki aktifliği, uluslararası ticaret konusunda üyelerini temsil etme yeterliliği, raporlar ve değerlendirme yöntemleri gibi daha birçok başlık altında değerlendirmeler gerçekleştirildi.

365 Oda içinde 85 Oda Akredite oda olabilmeyi hak kazanmış durumda olup öneriler doğrultusunda bir dahaki ziyaretlerine kadar oda personeli ve Yönetim olarak çalışmalarımıza devam ederek bizler de bu odalardan biri olma hedefine ulaşmak istiyoruz.

Oda, hizmet kalitesini, vizyonunu ve misyonunu hem yurt içinde hem de uluslararası platformda artırmasının amaçlandığı Akredite Oda çalışmalarıyla birçok avantaj elde edecek. Akredite oda olmaya hak kazanıldığı takdirde üyelere, bölge ve ülke ekonomisine yönelik her türlü faaliyet, iş ve işlemlerin kalitesi, miktarı ve getirileri çok daha yukarıya çıkarılabilecektir.