Ustalık Yetki Belgesi Hakkında

3194 sayılı İmar Kanununun 28. Maddesi uyarınca, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren, inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi sahibi olmaları zorunludur.
01 Ocak 2012 tarihinden itibaren, inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen yapı müteahhitlerinin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmeyecektir.
Bu sebeple Geçici Ustalık Yetki Belgesi alınabilmesi için gerekli başvuruların, inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile, 01 Ocak 2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye yapılabileceği, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren cezalı duruma düşülmemesi için Geçici Ustalık Yetki Belgesi’nin, gerekli başvuru yapılmak suretiyle en kısa zamanda alınması gerektiği ifade edilmektedir.
01 Ocak 2015 tarihinden önce, müdürlük veya ilgili idareye başvurarak adına Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim verilmesi öngörüldüğü, bu eğitim sonucunda verilecek belgelerin yetki belgesi olarak kabul edileceği belirtilmektedir. (Çıraklık) Mesleki Eğitim Merkezlerince düzenlenecek 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler, 01/01/2015 tarihine kadar yetki belgesi olarak kabul edilecektir.

Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak üzere, bir an önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye başvurmaları gerekmektedir.