İETTS Mesleki Yeterlilik İşlemleri

1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla uygulamaya alınan İETTS Mesleki Yeterlilik Belgesi İşlemleri alanı ile mesleki yeterlilik belgesi geçerlilik süresi sona eren motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının mesleki yeterlilik belgelerinin güncel olup olmadığına dair gerekli kontrolün yapılabilmesine imkân sağlanmıştır

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 16/05/2024 tarih ve E-79214448-430-00096896303 sayılı yazıya istinaden;

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ekte gönderilen 13.05.2024 tarihli, 96720258 sayılı yazıları gereği; 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla uygulamaya alınan İETTS Mesleki Yeterlilik Belgesi İşlemleri alanı ile mesleki yeterlilik belgesi geçerlilik süresi sona eren motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının mesleki yeterlilik belgelerinin güncel olup olmadığına dair gerekli kontrolün yapılabilmesine imkân sağlanmıştır. İETTS sistemi üzerinde yapılan kontrollerde 16.05.2024 tarihi itibariyle Bursa İlinde faaliyet gösteren motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularına ait geçerlilik süresi biten ve 2024 yılı içinde bitecek olan mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini gösterir liste ekte sunulmuş olup; ekli listede bulunan Odanız üyelerinin mesleki yeterlilik belgelerini ivedilikle güncellemesi, aksi takdirde yetki belgelerinin iptal edileceği hususunda ;

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.