Yönetmelik Değişikliği - Mesleki Deneyim Şartı Muafiyeti Hakkında

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik öngören Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.5.2024 tarihli ve 32546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 16/05/2024 tarih ve E-79214448-430-00096884413 sayılı yazıya istinaden;

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik öngören Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.5.2024 tarihli ve 32546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğünün ekte gönderilen 15.05.2024 tarihli, 96837217 sayılı yazısında özetle; Mesleki deneyim şartı muafiyetinden faydalanılabilmesi için işletmenin vergi veya meslek odası kaydının;
1. 14.5.2024 tarihinden önce ve ilgili NACE koduyla (68.31.01 veya 68.31.02) yapılmış olması,
2.Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihe kadar kesintisiz devam etmesi, gerekmekte olup bu şartları sağlayan işletmeler, 31.12.2024 tarihine kadar yapacakları yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim şartı muafiyetinden faydalanabilecektir.
Bununla birlikte, 14.5.2024 tarihi itibarıyla meslek odası veya vergi kaydı olmadığı halde geçmişe yönelik vergi kaydı yaptıran işletmeler ile 14.5.2024 tarihinde veya bu tarihten sonra vergi veya meslek odası kaydı yaptırarak yetki belgesi başvurusunda bulunan işletmelerin mesleki deneyim şartı muafiyetinden faydalanamayacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.