Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanun’un 5. maddesi gereği, Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı “Yıllık İşletme Cetvelini” her yılın ilk dört ayı içerisinde

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 19/04/2024 tarih ve E-13059572-120.02.02-5691556 /16 sayılı yazıya istinaden;

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanun’un 5. maddesi gereği, Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı “Yıllık İşletme Cetvelini” her yılın ilk dört ayı içerisinde;1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında, e-devlet web sayfasında bulunan “Sanayi Sicil İşlemleri” uygulamasını kullanarak veya https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresli “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” üzerinden elektronik ortamda vermeleri zorunludur. Süresi içerisinde, elektronik ortamda yıllık işletme cetvelini vermeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelere; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanun’un 9. maddesi gereği, 2024 yılı içerisinde 8.322 (Sekiz bin üç yüz yirmi iki) TL idari para cezası uygulanacaktır. Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, yıllık işletme cetveli bildirme yükümlülüğünü, oluşabilecek yoğunluklar nedeniyle, son günlere bırakmadan yerine getirmeleri, önem arz etmektedir. Başkanlığınızca, üyelerinize, 2023 yılı yıllık işletme cetvellerinin 30.04.2024 saat 23:59’a kadar zamanında verilebilmesi için; E-posta, SMS, web sayfası vb. iletişim araçlarıyla bilgilendirme yapılması hususunda,

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.