Hassas Terazi ve Tartı Aleti Kullanan Üyelerimize Duyuru

Hassas Terazi ve tartı aleti kullanan  üyelerimiz 2 yıllık damga müddetini doldurmuş  bulunan hassas terazi ve tartılarının 2013 yılı içinde senelik muayene ve damgalarının kanun gereği yaptırılması zorunludur.

 

Ancak otomatik olmayan tartı aletlerinin muayenelerinin yaptırma sorumluluğu kullanıcıya aittir.

 

Bu nedenle kullanılan terazilerin muayeneleri için toplu halde değil, bizzat kullananlar tarafından ayrı ayrı müracaat edilmesi ve bunların muayenelerininde kullanıldığı yerde yaptırılması gerekmektedir.

 

3516 sayılı Ölçüler Kanunun 9 maddesinin b fıkrası gereğince,yukarıda sözü edilen bir örneği ilişikte gönderilen dilekçe ile T.C.Ziraat Bankası Heykel Şubesi TR 7900 0100 0060 0000 1000 5280 IBAN Nolu Hesaba yatıracağınız (Terazi başına) 24,3 TL , ayrıca T.C.Ziraat Bankası Heykel Şubesi TR29 0001 0000 6037 2200 7450 02 Nolu Hesabına 40,00 TL ’ye ait Banka Dekontuyla birlikte 28 Şubat 2013 günü mesai bitimine kadar Bursa Valiliği Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne müracaat etmeniz gerekmektedir.Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kişi ve kuruluşlara veya geç müracaat edenler hakkında aynı kanunun 15 inci maddesinin ( c) bendi  gereğince 1.464,00 TL para cezası uygulanacaktır.

 

Üyelerimize Duyurulur.

 

İlgili yazıyı ve dilekçe örneğine ekte ulaşabilirsiniz.