• İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri Hk.

İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri Hk.

Sayın Üyemiz; 

T.C.Orhangazi Kaymakamlığı tarafından odamıza gönderilen 26.06.2020 tarih e.924 sayılı yazıya istinaden İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri Hk. yazısı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz. 

Saygılarımızla.

Dosyalar

  EK-1