• Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Hakkında

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Hakkında

Sayın Üyemiz;

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 30.03.2020 tarih ve 34221550-604.02-3335 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, talepler doğrultusunda 25 Mart 2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete'de, bir kopyası ekte sunulan "Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır. Tebliğ ile birlikte devlet destekli alacak sigortası sistemini yaygınlaştırmak ve maliyetleri düşürmek amaçlanmaktadır. 

Yeni düzenlemeleri içeren karşılaştırma tablosu ekte sunulmuştur.

Üyelerimize duyurulur.

Dosyalar

  EK-1