• Anonim Şirket Genel Kurul Modülü Hk.

Anonim Şirket Genel Kurul Modülü Hk.

Sayın Üyemiz;

Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından odamıza gönderilen 07.04.2020 tarih 676 sayılı yazıya istinaden;

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca 6102 sayılı TTK ve buna bağlı olarak çıkarılan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde, anonim şirketlerin genel kurul toplantıları için Bakanlık temsilcisi görevlendirme taleplerinin elektronik ortamda alınmasına, görevlendirme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına ve genel kurul toplantılarına ilişkin belgelerin elektronik ortamda saklanmasına imkan tanıyan ve işleyişi MERSİS üzerinden gerçekleştirilen " Genel Kurul Modülü" uygulamasına geçilmiş bulunmaktadır. Bu geçiş döneminde Bakanlık Temsilcisi başvurularının fiziki olarak alınmasının yanı sıra elektronik ortamda da alınmasına imkan tanınmış olmakla birlikte, uygulamanın kısa bir süre içinde yerleşmesini müteakip tamamıyla elektronik ortama geçilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle, anonim şirketlerin genel kurul toplantıları için Bakanlık temsilcisi görevlendirme taleplerinin elektronik ortamda yapılmasının sağlanmasının (geçiş döneminde hem elektronik ortamda hem de fiziki olarak başvuru yapılabilecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.