• Genel Kurul Toplantı Çağrılarının İptaline İlişkin Duyuru

Genel Kurul Toplantı Çağrılarının İptaline İlişkin Duyuru

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturan COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde, usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış genel kurulların ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebileceği Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20/03/2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazıları ile uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, örneğine linkten ulaşılabilecek olan “Genel Kurul Toplantı Çağrısının İptali Duyurusu” ilanı Müdürlüğümüze iletilmesi halinde Gazetede yayımlanabilecektir.

Ayrıca, bahse konu tavsiyeler çerçevesinde Müdürlüğümüz vezne hizmetlerine yönelik olarak alınan tedbirlere ulaşmak için tıklayınız.
 

Resmi Yazışma için tıklayınız.

Saygılarımızla.