• İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hk.

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 27.12.2019 tarih 1899 sayılı yazıya istinaden;

Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesinin önem arz ettiği belirtilerek, 31 Aralık 2019 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurulup ihracat işlemlerinin süratle tamamlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’nin talimatlandırıldığı vurgulanarak, sürecin ihracatçılar ve nakliyeciler ile ilgili aşamalarının hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi hususu bildirilmiştir.

Üyelerimize Önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla.