• Kobi Finansman Destek Programı Açıklandı

Kobi Finansman Destek Programı Açıklandı

 

Uygun Koşullarda Kredi

KOBİ’lerin finansmana daha kolay erişebilmesi amacıyla hazırlanan yeni destek açıklandı.

Bu kredinin yıllık faiz veya kâr payı tutarlarının önemli bir bölümü KOSGEB tarafından karşılanacak. Program kapsamında KOBİ’ler İşletme Kredisi veya Makine Teçhizat Kredisi kullanacak. Bu krediler sürekli açık olacak. KOBİ’ler, istedikleri zaman limitleri dâhilinde bu destekten yararlanabilecek. Limitler 3 yıl süreyle geçerli olacak, işletme üç yıl içerisinde üst limiti aşmadan desteği istediği zaman kullanabilecek. 

KOBİ’lerin rekabet güçlerini arttırmak, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından uygun koşullarda kredi temin edebilmeleri için yeni bir destek programı hazırlandı. Bankalardan alınacak kredinin faiz veya kâr payı masraflarının önemli bir kısmının KOSGEB tarafından sağlanmasına yönelik KOBİ Finansman Destek Programı detaylarını sizler için soru cevap şeklinde hazırladık.

Soru       : KOBİ Finansman Destek Programından kimler yararlanabilir?

Cevap     :

Programdan, KOSGEB tarafından aşağıdaki tanımlar doğrultusunda sınıflandırılan işletmeler yararlanabilecek ve dâhil oldukları işletme türlerine göre kredi limitine sahip olacaklardır.

 1. Girişimci işletme: KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeler.
 2. Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletme: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeler.

Girişimci işletmeler için herhangi bir sektör, yıl veya destek kısıtı bulunmamaktadır. KOSGEB desteğiyle işini kurmuş ve faal olan işletme KOBİ Finansman Destek Programından yararlanabilir.

 

Soru : İşletme KOBİ Finansman Destek Programından yararlanabilmek için nereye müracaat edecek ve işleyiş nasıl olacak?

Cevap:

Program kapsamında kredi başvuruları doğrudan Programda yer alan bankalara yapılır. (Bu başvuru ile birlikte destek süreci de başlamış olur.)

İşleyiş aşağıdaki gibidir:

 1. İşletme, gerekli evraklar ile birlikte protokole taraf bankalardan herhangi birinin şubesine giderek banka görevlisi vasıtasıyla başvurusunu yapar.  (İşletme kendisi sistemden müracaat edememektedir. İşletme başvurusu ile ilgili olarak sürecin her aşamasında otomatik E-Postalar ile bilgilendirilir.)
 2. Banka başvurusunu müteakip Uygulama Birimi’ndeki, İşletmeden sorumlu uzman/uzman yardımcısı başvuruyu inceler, uygun bulması durumunda onaylar. Eksik veya hata bulunması durumunda başvuruyu revizyona açar.

 

KOBİ Uzmanı/Uzman Yardımcısı bu aşamada:

 • İşletmenin türü doğru mu? (İşletmenin sınıflandırılması sistemden otomatik olarak yapılır. Ancak işletme “Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletme”, ya da “dezavantajlı grupta” yer aldığını iddia ediyorsa uzman/Uzman Yardımcısı işletme türünü değiştirir.)
 • İşletme faal mi?
 • Yasaklılık/uygunsuzluk durumu var mı?
 • Girişimci genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını mı?
 • Makine Teçhizat Kredisinde kredi tutarı KDV hariç tutarı aşıyor mu?
 • Fatura döviz cinsinden ise uygun şekilde TL’ye çevrilmiş mi?
 • Acil Destek Kredisinde, mağduriyetine ilişkin Valilik/Kaymakamlıktan alınan belge var mı?

              gibi hususları kontrol eder.

 

 1. İşletmenin kredi başvurusu Bankalar tarafından; KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı ve Protokolü kapsamında, genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, Banka mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilir.
 2. Banka, başvuruyu uygun bulması halinde, KOSGEB Uzman onayını müteakip onay vererek İşletme için uygun bulduğu kredi limitini Yazılım Sistemine girer.
 • Banka’ya başvuruda bulunan İşletmelerin kredi başvurularının, Protokolde belirlenen esaslar dâhilinde, eski-yeni müşteri ayrımı yapılmadan 20 gün içinde olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırılarak Yazılım Sistemi üzerinden girişinin yapar.
 1. İşletmenin KOSGEB Desteklerinden yararlanmaya uygun olduğuna, doğru işletme türünde yer aldığına ve İşletme tarafından yüklenen belgelerin doğruluğuna ilişkin Uygulama Birimi Müdürü tarafından onay verilir.
 2. Kredi faiz destek başvurusu Uygulama Birimi tarafından onaylanan İşletme, kendisine tanımlanan limitler dâhilinde Bankadan kredisini kullanır. Krediler için kullanım ve varsa taahhütlerin yerine getirilmesi süreci başlar.
 3. Banka, kullandırdığı krediye ilişkin bilgileri ve ödeme planını Yazılım Sistemine girer. Kullandırım listesini KOSGEB’e iletir. KOSGEB, destek ödemesine esas tutarı, listenin gelmesini müteakip Protokolde belirlenen şekilde Bankaya öder. İşletmenin ödeyeceği tutar, kredi vadesince işletme tarafından Bankaya ödenir.

 

Soru       : KOBİ Finansman Destek Programında destek tutar ve oranları ne kadar?

Cevap     :

Programdan yararlanabilecek işletmeler, kredi türleri, limitleri, vadeleri ile desteğe esas puanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kredi Türü

İşletme Türü

 

Azami Kredi Vadesi

Girişimci İşletmeler

Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler

Kredi Üst Limiti

Destek Puanı

Kredi Üst Limiti

Destek Puanı

İşletme Kredisi

50.000 TL*

10 puan

500.000 TL

12 puan**

18 Ay

Makine Teçhizat Kredisi

36 Ay

 

* Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70.000 TL olarak uygulanır.

** Makine Teçhizat kredisinde; yerli makine teçhizat alımında, Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmelere 2 ilave puan verilir.

Soru       : İstediğim bankadan istediğim krediyi kullanabilir miyim?

Cevap     :

KOBİ Finansman Destek Programına katılan bankalardan ve Program kapsamında kredi kullanılabilir. Kullanılan kredinin, bankanın kendi uyguladığı kredilerden biri olmaması gerekir.

Programda yer alan bankalar:

- Akbank T.A.Ş.

- Denizbank A.Ş.

- KuveytTürk Katılım Bankası A.Ş.

- QNB Finansbank A.Ş.

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

- T. Halk Bankası A.Ş.

- T. İş Bankası A.Ş.

- T. Vakıflar Bankası T.A.O.

- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

HIZLI ARAMA

HIZLI LİNKLER

Başkan' ın Mesajı

Online Faaliyet

Arabulunuza Danışın

ÜYE GİRİŞİ

TOBB Tahkimi

İş Orhangazi

Üyelerimizden Gelen Talepler ve Gelişmeler

ETKİNLİK TAKVİMİ

«

»

P.Tesi
Salı
Çrş
Perş
Cuma
Cmt
Pzr