• İhale İlanı Hk.

İhale İlanı Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C.Orhangazi Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından odamıza gönderilen 29/07/2019 tarih 31461194-756.02-E.39504 sayılı yazıya istinaden;

21.08.2019 tarihinde satış ihalesi yapılacak olan taşınmazlara ilişkin ihale ilanı ekte sunulmuştur.

İlgili Üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Dosyalar

  Ek-1