• Dış Ticarette Maliyetlerin Azaltılması hk.

Dış Ticarette Maliyetlerin Azaltılması hk.

Dış ticarete konu olan eşyaların her biri için yapılan özel ve farklı uygulamalar nedeniyle maliyetler yükselmekte ve belge çeşitliliği ortaya çıkmaktadır. Bu durum dış ticaret yapan firmalarımıza zorluklar çıkarmaktadır.

Bu nedenle dış ticaret önündeki engellerin ve işlemlerin kolaylaştırılması konusunda TOBB ‘un çeşitli platformlarda iştirak ettiği çalışmalar devam etmektedir.

Bu çalışmalardan biri de “Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu” tarafından “Dış Ticaret işlemlerindeki belge ve maliyet azaltılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılması çalıştayı” sonuç raporu hazırlanmıştır.

Söz konusu konu ile ilgili yazı ektedir. Ekli listede yer alan belgeler ve bu listelerde yer almamakla birlikte ithalat/ihracat işlemlerinde temin edilmesi gereken diğer belgeler hakkında siz değerli üyelerimizin görüş ve önerilerini gerekçeleriyle birlikte Ek-3 te bir örneği sunulan tabloya işlenerek 6 Ağustos 2019 tarihine kadar göndermenizi rica ediyoruz.