• Açıktan Akaryakıt Satışları Hk.

Açıktan Akaryakıt Satışları Hk.

 

Sayın Üyemiz;

T.C. Bursa Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından odamıza gönderilen 06.02.2019 tarih ve TR/16-E.1618 sayılı yazıya istinaden;

1-Bursa il sınırları içerisinde zorunlu haller (herhangi bir nedenle hareket kabiliyetini kaybetmiş ve akaryakıt ikmali için istasyona getirilmesi mümkün olmayan her türlü taşıt, çim biçme makinası, ağaç kesme motoru gibi çalışma alanında kullanılması zorunlu olan aletler ve benzeri ekipmanlar, traktörler için kullanılacak ve uygun koşullarda tarım arazisi yakınlarında muhafaza edilecek yedek akaryakıt vb.) dışında akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alımı ve satışı yasaklanmıştır.

2-İlgili  diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla açıktan yukarıda belirtilen zorunlu hallerde bidon, şişe ve benzeri kaplarla benzin, mazot, gaz vb. yakıt satışı yapılmadan önce akaryakıt istasyonları işletmecileri tarafından ilgili kolluk birimine bilgi verilecek, yakıt almak isteyen kişi tarafından kendi el yazısı ile EK-1 deki formun doldurulması sağlanacak, ayrı ve sadece firma yetkilisinin erişebileceği, gizliliğe ilişkin tedbirler alınmış olarak muhafaza edilecek bağlı bulunduğu Polis Merkezi Amirliğine/Jandarma Karakol Komutanlığına 24 saat içerisinde teslim edilecektir. Kolluk tarafından teslim alınan bu belge, içeriğine dair gerekli araştırma yapıldıktan sonra dosyasında muhafaza edilecektir.

3-Akaryakıt istasyonlarında açıktan yakıt alan kişilerin kimlik bilgilerini içeren EK-1 deki formun belgelerinin tutulduğu dosya ve klasörler, bağlı bulunan Polis Merkezi Amiri/Jandarma Karakol Komutanı tarafından gerekli görülen hallerde denetlenebilecektir.

Madde 7. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’ nun 11.Maddesi gereğince alınan bu karara uymayan akaryakıt istasyonu sorumluları hakkında fiili ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.Maddesi ve diğer hükümler gereği yasal işlem yapılacaktır” denilmektedir.

İlgili Üyelerimize Önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Ek-1 Formuna aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz.

Dosyalar

  Ek-1