• Askıya Alınması Uygulaması Hk.

Askıya Alınması Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen 22.11.2018 tarih 17561 sayılı yazısına istinaden;

Bilindiği üzere, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü’nün ilgide kayıtlı e-mail yazısı ekinde AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listeye yer verilmektedir. Söz konusu yazıda, bu ürünlere ilişkin itirazların ilgili Bakanlığa en geç 10.12.2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi ve başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış gerektiği ifade edilmektedir. Başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma­-sistemi adresinden ulaşılabileceği ve ayrıca, konunun firmalarımıza elektronik posta ile Odanıza gönderilecek listeyle birlikte duyurulması gerektiği belirtilmektedir. İlgili firmalarca listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı ürünlerin GTP’sinden ziyade tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması gerektiği bildirilmektedir. Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 7 inci Kısım 2 inci Bölümünün incelenebileceği bildirilmektedir.

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Merve BAYATA Uzman                   Telefon: 0 312 204 95 75 E-mail: mbayata@ticaret.gov.tr

Ali Arda ALICI Uzman                     Telefon: 0 312 204 99 47 E-mail: aliciarda@ticaret.gov.tr

Mehmet CUMHUR Uzman             Telefon: 0 312 204 99 43 E-mail: cumhurm@ticaret.gov.tr

Ekin Deniz TİMUR Uzman Yrd.     Telefon: 0 312 204 92 91 E-mail: timured@ticaret.gov.tr

 

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Muhammet HARTAVİ Uzman                      Telefon: 0 312 204 95 84 E-mail: hartavim@ticaret.gov.tr

İsmail TULUKÇU Uzman                             Telefon: 0 312 204 99 78 E-mail: tulukcui@ticaret.gov.tr

Murat ÖZMEN Uzman                                 Telefon: 0 312 204 99 38 E-mail: ozmenm@ticaret.gov.tr

Fatma Hilal YÜNEY Mühendis                    Telefon: 0 12 204 92 96 E-mail: yuneyf@ticaret.gov.tr

Neslihan YAVUZ Uzman Yrd.                     Telefon: 0 312 204 95 94 E-mail: yavuzne@ticaret.gov.tr

Dosyalar

  Yeni Görüşülen Ürün Listesi.pdf