İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Tamamlandı.

 

İş Kanunu kapsamında bulunan tüm işyerlerindeki çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her yıl temel eğitimlere tabi tutulmasını ve bunun belgelendirilmesini işverenlere zorunlu kılmıştır. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği başlığı ile 4857 sayılı Kanunun 78 inci maddesine istinaden, odamız seminer salonunda 20 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilen  İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ eğitimler tamamlandı.