Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğü’ nden Duyuru

Ticaret Sicili Müdürlüklerinde yapılan tescil işlemleri ile ilgili ödemelerin tamamının Odalarca tahsili ile ilgili yapılan düzenlemelerin sonuna geliniyor. Orhangazi Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden yapılan açıklamayla, Odamız Ticaret Sicil Müdürlüğünce 12 Şubat Pazartesi günü başlatılacak yeni uygulama duyuruldu.

 

Yönetim Kurulumuzca yapılan açıklamaya göre, üyelerden gelen birçok istek ve önerilerin Bakanlıklara ve TOBB’ a iletilmesi sonucunda zaman içerisinde sanayinin ve ticaretin önünün açılması için müspet sonuçların alındığı vurgulanarak, bunlardan en sonuncusunun da 12 Şubat 2018 pazartesi günü yürürlüğe gireceği ve artık üyelerin neredeyse hiçbir yere gitmeden tüm işlemlerini Odada gerçekleştirebilecek noktaya gelecek.

Ticaret Sicil Harçları için Vergi Dairesine Gitmeye Gerek Yok.

Ticaret sicil müdürlüğünce odada gerçekleştirilen işlemlerden ilki ile, Maliye Bakanlığın 30.12.2016 tarihli ve 16 nolu Harçlar Kanunu Sirküleri ile ticaret sicil harçlarının tahsili konusunda verilen yetki ile Ticaret Sicili Harçları Ticaret Odalarında tahsil edilmeye 2017 yılında başlanılmıştı. Bu kapsamda, yetkilendirilen Ticaret Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odaları bünyesinde bulunan Ticaret Sicili Müdürlüğü işlemlerine ilişkin olarak Ticaret Sicili Harçları sadece Odalar tarafından tahsil edilmekte olup, Üyelerin Ticaret Sicili Harç ödemeleri için Vergi Dairesi veznesine ya da bankaya gitmelerine gerek kalmamıştı.

Birçok Ödeme Odadan Yapılabiliyor.

Ardından, şirket kuruluş sermayeleri ile artırılan sermaye tutarlarının on binde dörtlük kısmı ile ilgili yapılmakta olan ödemelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan protokol ve Oda Yönetim Kurulumuzun kararı ile Sermaye ile ilgili Rekabet Kurumu ödemelerinin daha önceden Türkiye Halk Bankasına yatırılmakta olan ödemelerin verilen yetki ile kurum adına Oda veznesinde tahsil edilmesi yürürlüğe girmişti.

 

12 Şubat Pazartesi günü itibari ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan ücretleri de Odadan Tahsil Edilecek

Son olarak gelen düzenlemenin Orhangazi Ticaret Sicil Müdürlüğünce yapılan duyurusuna göre; “Firmaların Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Müdürlüğünde gerçekleştirdiği tescil işlemlerinden dolayı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi adına bankaya yatırılmakta olan ilan ücretleri, Oda Yönetim Kurulumuzun kararı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen yetki ile 12 Şubat Pazartesi günü itibari ile Odamız veznesinde tahsil edilmeye başlanacaktır.

Müdürlüğümüzde kayıtlı firmaların, tescil işlemlerinden kaynaklanan ödemeler için Bankalara gitmelerine gerek kalmadan Odamız veznesinde tahsilatı yapılacaktır.

Ayrıca,  Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun gereğince Şirket kuruluş maliyetleri azaltılmış ve şirketlerin hisse devirleri işlemlerinde alınan Ticaret Sicili Harcı kaldırılmıştır” denilerek üyeler bilgilendirildi.