• İhracatta Kullanılan Ahşap Malzemeleri Hk.

İhracatta Kullanılan Ahşap Malzemeleri Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlığı'nın 05.01 2018 tarih E.64181 sayılı yazısı
                 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 11.01.2018 tarih 662 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan alınan yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yazısına atfen, ihraç ürünlerinin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2017 yılı Şubat ayına ait 8 adet bildirim alındığı, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca, ihracatta kullanılan ahşap malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmaktadır.

Söz konusu yazıda, AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen ihracatta kullanılan ahşap malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina gösterilmesi hususuna dikkat çekilmektedir. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla..

Dosyalar

  yazışma.pdf