• ABD´nin İran´a yönelik yeni yaptırımları hk.

ABD´nin İran´a yönelik yeni yaptırımları hk.

Sayın Üyemiz;

İlgi: TOBB’nin 10.08.2017 tarihli ve 0431/12546 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, İran'ın "Simorgh" adlı taşıyıcı füzeyi uzaya fırlatmasının ardından ABD Hazine Bakanlığı tarafından 28 Temmuz 2017 tarihinde yapılan, halen Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin  yaptırım listesinde bulunan "Shahid Hemmat lndustrial  Group (SHIG)"a bağlı İran'da yerleşik altı (6) firmaya yaptırım uygulanmasının kararlaştırıldığına yönelik açıklama Vaşington Büyükelçiliğimizden Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiş olup, Bakanlığımız tarafından TOBB'a iletilmiştir. Söz konusu altı (6) firmanın bilgileri ekte  bilgilerinize sunulmaktadır.

İlgi yazıda, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarının  ülkemiz  bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmamakta olduğu, ancak ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve  kuruluşlarla  iş akdine  girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı çerçevesinde alınan yaptırımlar hakkında bilgilendirmede  bulunulmasında yarar görüldüğü belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Dosyalar

  EK-1