• Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

 

Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 03.08.2016 Tarihli ve 6736 sayılı ‘’19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Üyelerimizin kanunda belirtilen taksitlendirme imkânından yararlanabilmesi için 31 Ekim 2016 tarihine kadar odamıza bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Kanun hükümlerine göre, peşin ödemek isteyenler, ilk taksit ödeme süresinin sonu olan 30 Kasım 2016 tarihine kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak kanundan yararlanabilecekler.

Yine kanuna göre, dileyenler toplam meblağı altı taksite kadar ödeyebilirler. Bu durumda, tercih edilen taksit adedine göre bölünen taksitlerin ödeme zamanları ve tutarları üyelerimize bildirilecektir. Birinci taksitin son ödeme günü 30 Kasım 2016 tarihidir. 6 aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit, birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. Taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde yapılandırma iptal edilerek aidat borcunun eski haline döndürüleceği ve o ana kadar yapılan tahsilatların borçtan düşülerek günlük gecikme zammı kanunda yazılı olduğu şekilde yeniden tahakkuk ettirilecektir.

Borç yapılandırmasını başlatan üyelerimiz, askıdan inebilmek için borçlarının tamamını ödemeleri gerekmektedir. Bu durumda taksitlendirme yapacak olan üyelerimiz, son borç taksitini ödemedikçe askıdan inemeyeceklerdir.

Yapılandırma süresi içinde askıdan inmek için ise başvuranların yapılandırma sonuna kadar taksitlerin toplamını defaten ödemeleri halinde askıdan indirme işlemi yapılacaktır.

Borcunu ödeyerek askıdan inen üyelerimiz yeniden meslek grupları ve seçmen listelerine dâhil edilerek, aidat tahakkukları başlatılacaktır.