• Burs Başvurularımız Sona Erdi

Burs Başvurularımız Sona Erdi

 

 

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak her yıl geri ödemesiz olarak verdiğimiz, bu yıl da  Okullarında başarılı olan, desteğe ihtiyaç duyan ve Gerekli Burs başvuru koşullarını taşıyan 30 Öğrencimize aylık 200.00 TL olarak vereceğimiz  Burs Başvuruları 19 Eylül 2016 tarihi itibari ile sona ermiştir.

Yapılacak değerlendirme ile başvurular arasından uygun bulunan öğrencilere Burs verilecektir. Öğrencilerimize ilgileri için teşekkür eder, Eğitim ve Öğretim hayatlarında başarılar dileriz.


 

Mühendislik, Mimarlık, Tıp Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinde öğrenim gören/görecek olan Öğrencilere verilen burslar ile ilgili Genel Şartlar aşağıda ki gibidir. Şartları taşımayan öğrencilerin Burs başvuruları dikkate alınmayacaktır. Konu ile alakalı sorularınız için 0(224) 573 81 69 (dahili-125) numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

 

Burs Başvuru Koşulları

Genel Şartlar

a) T.C vatandaşı olmak.
b) Çalışkan ve Başarılı olmak.
c) Herhangi bir firma ve kuruluşta çalışmamak.
d) Lise ve Dengi mesleki teknik orta öğretim kurumlarından mezun olup yükseköğretim kurumlarına lisans eğitimi düzeyinde kayıt yaptırmış olmak.
e) İkametgâhının Orhangazi olması ve üniversite öncesi öğrenimini büyük kısmını Orhangazi’ de tamamlamış olmak (Orhangazi ilçe sınırları esas alınacak).
f) Öğrencinin kendisi veya ailesi öğrencinin eğitim giderlerini karşılayamayacak durumda bulunması, burs alacak öğrencinin aile toplam gelirinn asgari ücretin iki katınınin altında olması ve ispatı.
g) Devlet aleyhine herhangi bir suçtan dolayı mahkûmiyet kararı açılmış adli, idari ve disiplin soruşturması bulunmamak, ahlaki durumu iyi olmak,
h) Burs almaya hak kazanmış öğrencilerin almakta olduğu burslarının devam edebilmesi için, eğitim aldığı dönemdeki tüm derslerinden geçmiş olması, yıl sonunda da bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olduğunu 1. ve 2. yarıyıl sonunda okuldan getirileceği resmi transkript belgesi (okul tarafından mühürlenmiş imzalanmış olacak) ile ispatlamak. 
ı) Ara sınıflarda okuyup, yeni başvuruda bulunan öğrenciler de okuldan alacakları transkript belgelerini ve sınıf geçtiklerine dair öğrenci işlerinden alacakları belgelerini başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir. 
i) Yükseköğretimde okuyan iki kardeşten ikisinin de başvurması halinde sadece bir kardeşe burs verilecektir.
j) Burslar tüm bursiyerlere 1 öğrenim yılı için verilmektedir. Burs alan veya almayan tüm öğrencilerin her yıl yapacakları başvurularla burs alacakların listesi yenilenmektedir.
k) Bu form ile yerine getirilmesi istenen şartları yerine getirmeyen öğrenciye burs verilmeyecek, şartlara uygunluğunu kaybedenlerin verilmiş olan bursları da sonlandırılacaktır.                                                                               
l) Burs alacak öğrenciler, yapılacak puanlama sonrasında alınacak puan sıralamasına göre belirlenecektir.
m) Burs başvurularının fazla olması durumunda yönetim kurulunun kararıyla noter kurasına başvurabilecektir. 
n) Başvurulardan meclisçe belirlenen sayıda burs hakkı kazanan öğrenci sayısına ulaşılamaması durumunda, meclisçe belirlenen sayıdaki burs hakkı kazanmış öğrenciye dağtılacak hibe miktarı, o yıl için burs almaya hak kazanan öğrencilere eşit şekilde pay edilerek dağıtılacaktır.
o) Yükseköğrenim gören ve ara sınıflarda bulunan öğrencilerin genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,40 veya 100 üzerinden en az 60 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olması ve eğitim aldığı dönemdeki tüm derslerinden geçmiş olması.
ö) Mühendislik, Mimarlık, Tıp Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinden birinde öğrenim görmek veya kazanmış olmak.
p) Yanlış ve yalan beyan verilmesinin tespiti halinde verilen burs iptal edilecektir.
r) Her yıl 25 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen burs duyurusu ve talep toplamalarına zamanında başvurmak.
s) Burs başvuruları ve sonuçlarına yönelik yapılacak duyuruları www.orhangazitso.org.tr web adresinden takip etmek.


Burs Başvurusunda Gerekli Evraklar

a) Lise veya dengi okul diploma fotokopisi (okulundan onaylı veya aslı ile birlikte)
b) Vukaatlı Nüfus kayıt örneği, Nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Gelir ve maaş belgeleri
d) İkametgah belgesi  
e) 
İkamet edilen konut kira ise kira kontratı, konut kredisi ödeniyor ise bankadan alınacak yazı.
f) 1 adet fotoğraf
g) Okul kazananlardan kazandıklarına dair ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi, (Okul başladığında, okul kayıt belgesi veya öğrenci belgesi ayrıca alınacaktır. Bu belgeyi getirmeyenlere burs ödemesi başlatılmayacaktır).
h) Ara sınıflarda okuyan öğrenciler okuldan alacakları transkript belgeleri ve sınıf geçme belgeleri başvuru formuna eklenecektir. (bu belgeler gelmeden burs verilse dahi ödeme yapılmayacak ve burs hakkı diğer öğrenciye geçecektir). 
ı) Burs başvuru formu.