Ustalık Yetki Belgesi Eğitimleri

Bilindiği üzere 3194 sayılı İmar Kanununun 28. Maddesi uyarınca, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren, inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiş ve bunun için eğitimler başlatılmıştır.

 

 

İlçemizde de Orhangazi Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi bu eğitimlerin düzenlenmesine yönelik olarak gerekli çalışmalarını tamamlamış ve talep toplamaya başlamıştır.

Çalışanlarını Ustalık Yetki Belgesi eğitimlerine göndermek isteyen üyelerimiz Orhangazi Endüstri Meslek ve Teknik Lisesine 0 224 573 13 80 numaralı telefondan başvurabilirler.

(Eğitime katılacak olan personelin daha önce yerel idarelerce verilen EK 3 Geçici Ustalık Yetki belgesi almış olması gerekmektedir.)