• Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Envanter Çalışması Hk.
  • Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Envanter Çalışması Hk.

Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Envanter Çalışması Hk.

 

Sayın Üyemiz;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen 12.05.2016 tarih 9532 sayılı yazısına istinaden;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan "Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2015 -2018, 25 Haziran 2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'nde (2015-2018) öngörülen "Mühendislik ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi için mühendislik ve danışmanlık firmaları desteklenecektir" eyleminden ise KOSGEB Başkanlığı sorumlu kuruluş olarak belirlenmiştir ve desteklerden yararlanabilecek ilgili firmalarla ilgili envanter oluşturulmasına karar verilmiştir. Envanterin yürütümünden sorumlu olarak da TOBB’ belirlenmiştir.

Bu çerçevede, ekte sunulan, envanter oluşturulmasında esas teşkil edecek başlıkların yer aldığı formu doldurulup 10 Haziran 2016 tarihine kadar TOBB’ ye bildirilmek üzere, n.tokay@orhangazitso.org.tr iletmenizi saygılarımızla rica ederiz.

Saygılarımızla.

Dosyalar

  Form.docx