• Tehlikeli Md. Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik Hk.

Tehlikeli Md. Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen 12.05.2016 tarihli 9535 sayılı yazıya istinaden;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü' nden alınan bir yazıda, karayolunda tehlikeli madde taşıamacılığında kullanılan ADR Bölüm 9' da tanımlanan araçların yıllık muayeneleri ile ADR Bölüm 6'da tanımlanan üst yapıların ara ve periyodik muayenelerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılması ile bu muayenelerin yapılacağı periyodik muayene merkezlerinin işletim usul ve esaslarına yönelik hazırlanan "Tehlikeli Madde Taşıyan araç ve üst yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında yönetmelik' in 21/04/2016 tarih ve 29691 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bahsedilen Yönetmeliğe ilgili genel müdürlük internet sitesinde ( www.tmkt.gov.tr ) mevzuat başlığı altından ulaşılabilmektedir.

İlgili üyelerimize önemle duyrulur.

Saygılarımızla...

Dosyalar

  Yazışma.docx