• Kep (Kayıtlı Elektronik Posta) İle E-Tebligat Karıştırılmamalı

Kep (Kayıtlı Elektronik Posta) İle E-Tebligat Karıştırılmamalı

Bazı mükelleflerin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile E-Tebligat mail adresini karıştırdıkları görülmektedir. KEP adresine başvuran mükellefler,  bu adresin aynı zamanda E-Tebligat mail adresi olarak da kullanılabileceğini düşünmektedirler. Bu nedenle KEP alan mükelleflerin bazılarının E-Tebligat için başvuru yapmadıkları görülmektedir.

E-Tebligat sistemi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet vergi dairesi sisteminde tebligat işlemine yönelik geliştirdiği bir usuldür. KEP ile arasında hiçbir bağlantı yoktur. Dolayısıyla 31.12.2015 tarihine kadar mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Başvurunun 31.12.2015 tarihinden sonra yapılması durumunda VUK Mükerrer 355. Maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Başvurunun imza yetkili veya vekâlet almış birinin yapması yeterlidir. Ayrıca, başvuru formunda belirtilen e-mail adresi sadece internet vergi dairesine e-tebligatınız gelmiştir şeklinde bilgi verme amacıyla kullanılacaktır. Başvuru formunda beyan ettiğiniz e-mail adresi E-TEBLİGAT adresiniz değildir.