• Stratejik Plan SWOT Çalıştayını Gerçekleştirdik
  • Stratejik Plan SWOT Çalıştayını Gerçekleştirdik
  • Stratejik Plan SWOT Çalıştayını Gerçekleştirdik
  • Stratejik Plan SWOT Çalıştayını Gerçekleştirdik
  • Stratejik Plan SWOT Çalıştayını Gerçekleştirdik
  • Stratejik Plan SWOT Çalıştayını Gerçekleştirdik
  • Stratejik Plan SWOT Çalıştayını Gerçekleştirdik

Stratejik Plan SWOT Çalıştayını Gerçekleştirdik

Yürütülmekte olan çalışma ile Odanın mevcut durumunun analizi gerçekleştirilerek, gücünü yükseltmek ve üyelerin, ilçenin, bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlamak için önümüzdeki dört yıllık politika, strateji, hizmet ve eylem planlarının geliştirilmesi ve raporlanması amaçlanıyor.
Meclis Başkanımız Erol Hatırlı,” Her konunun büyük bir değişim ve gelişim içerisinde olduğu Dünya konjonktüründe, kurumlarının da kendilerini değerlendirmeleri ve daha ileri gidebilmenin hesabını yapmaları gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle, deneyimli uzman bir kadro ile "Stratejik Plan SWOT Çalıştayını"  gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu Çalıştayda, Oda camiamızın ve bölgemizin geliştirilmesine yönelik birçok fikir ortaya konulmuştur, bu çalışma Odamızın çalışmalarına ışık tutacaktır ” dedi.
Çalıştay sonuçlarının Orhangazi’nin her alanını yakından ilgilendirdiğini söyleyen Hatırlı, Çalıştaydan alınacak sonuç raporunun, Orhangazi TSO’ nun dört yıllık hedeflerinin belirlenmesi bakımından son derece önemli olduğunu vurguladı.
Çalıştay esnasında gerçekleştirilen SWOT analizinin üyeler için olduğu kadar, ilçe açısından da büyük öneme sahip olduğuna değinen meclis üyeleri, her bölgenin tüm kesimleriyle mevcut durumunu ortaya koyan ve kaynaklarının daha verimli kullanılmasına imkân veren yerel planları yapmaları gerektiğini gördüklerini ve bunun için üyelerimiz, ilçemiz ve bölgemiz için kısa, orta ve uzun vadeli planlarının yapılması gerektiğinde hem fikir olduklarını ifade ettiler.

Kurumların Geleceğe Yönelik Stratejik Planları Olmazsa Olmazlarıdır. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ergün Efendioğlu, Kurumsallaşmaya çok önem veren, Orhangazi’nin sosyal ve kültürel hayatına da katkıda bulunan ve kendisini sürekli yenileyen Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nın bugün geldiği noktanın ve yaptığı çalışmaların ortada olduğunu dile getirdi ve bunda paydaşlarının da katkısının büyük olduğunu belirterek, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası için Çalıştaydan çıkan fikirlerin çok önemli olduğunu, bu fikirlerin Odanın 4 yıllık süreçte oda üyeleri, ilçe ekonomisi ve ticari hayatı için yol haritası olacak Stratejik Planın da aynı zamanda yol gösterici olacağını belirtti ve vakitlerini ayırarak Çalıştaya katılan tüm paydaşlara teşekkür etti.
Çalıştayı yöneten Prof. Dr. Mehmet Barca, “SWOT Analizi; mevcut durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak amacıyla kullanılan stratejik bir tekniktir. Bu analiz sonucunda çeşitli kazanımlar elde edilmekte olup, ayrıca güçlü yönlerimizi fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanabilir, zayıf yönlerimizin farkına vararak onları güçlü yönlere dönüştürecek stratejiler geliştirebilir, çevremizdeki tehditleri güçlü yanlarımız ile bütünleştirilebilecek fırsatlara da dönüştürebiliriz” dedi.
Prof. Dr. Mehmet Barca devamında, "En akıllı ya da en güçlü olanın değil, değişime en iyi uyum sağlayanın ayakta kaldığını" belirterek, “Kurumsal yönetim yolu, stratejik plandan geçer. Stratejik planlama, Oda’nın bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Odanın amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesi gerekiyor ve bu anlamda Orhangazi TSO doğru yolda adımlarını atıyor” dedi.
2 gün süren Çalıştay da Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nın güçlü ve gelişmeye açık yanları tartışıldı ve görüşlerini bildiren her katılımcının fikir ve önerisi tek tek değerlendirildi. Katılımcılar, Orhangazi TSO’nun 4 yılını planlayacak önerilerini sunarak, stratejik planın hazırlanmasına katkıda bulundular.
Efendioğlu, “ Sonuç olarak “Kalite” kavramı doğru işi, doğru yer ve zamanda doğru kişilerle yapmamızı öngörüyor. Bunun içinde kurumların geleceğe yönelik Stratejik Planları olmazsa olmazlardan,  biz bu toplantıda bunu tespit etmiş olduk. Bu çalışmalardan sonra 2015-2019 Stratejik Planımızı hazırladık. Önümüzdeki günlerde bu raporu elimize aldıktan sonra tüm üyelerimiz ve basınımızla paylaşacağız, paydaşlarımızla fikir alışverişinde bulunacağız, faaliyetlerimiz yürütmek amacıyla kılavuzumuz, bu çalışmaların sonuçları olacak’’ dedi.