Çek Kanununda Yapılan Değişiklikler

 

31.01.2011 gün ve 6273 sayılı yasa ile Çek Kanununda aşağıdaki değişiklikleri yapılmış ve değişiklikler 03.02.2012 günlü resmi gazetede yayınlanarak yasalaşmıştır.
 
 
Bu kanuna göre;
 
• Karşılıksız çek keşide etmek, artık sabıkaya işlenen bir suç olmaktan çıkarılmış olup bu husus sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ’ nda tutulacak bir sicille takip edilecektir.
• Yeni basılacak çeklerde çekin bankaca basıldığı tarih çek üzerine yazılacaktır. Dolayısıyla piyasadaki bir çekin bankadan hangi tarihte alındığı bilinebilecektir.
• Çekin muhatap bankasının karşılıksız çıkan her çek yaprağı ile ilgili güvence bedeli  1.000,00 TL.’ ye  (Bin TL.) çıkarılmıştır. Muhatap bankanın bu sorumluluğu çekin basım tarihinden itibaren 5 yıl devam edecektir. Dolayısıyla çekin basım tarihinden 6 yıl sonrasına düzenlenmiş bir çek için muhatap bankadan güvence bedeli istenemeyecektir.
• Karşılıksız çek ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından Merkez Bankası kaydına şerh düşülmesi talebi çekin karşılıksız çıkmasından sonra en geç 6 ay sonrasına kadar istenebilecektir.
• Merkez Bankasında ki bu kayıt çek bedelinin faizi ile alacaklıya ödenmesi halinde kalkacaktır. Ancak çek bedeli ödenmemiş olsa bile her halde bu kayıt 10 yıl sonra silinecektir.
• Yeni çekler bir ay sonra basılmaya başlanacaktır.
• 31.12.2017 ‘ ye kadar günü gelmeyen çekler yazdırılamayacak olup , gününden önce çek yazdırılması ancak 01.01.2018 ‘den sonra olabilecektir.
• Eskiden karşılıksız çeki icra-i takibe koyma süresi 6 ay iken yeni düzenleme ile bu süre 3 yıla çıkartılmıştır. Bu manada elinizde bulunan 03.02.2009 tarihinden sonraki, yani üzerinden 3 yıl geçmemiş çeklerinizi işleme geçmeniz menfaatinize olacaktır.