TAPDK Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemleri Hakkında.

Sayın Üyemiz;

TAPDK tarafından hazırlanan satış belgesi işlemlerinde başvurular  http://www.tapdk.gov.tr/ adresindeki "Satış Belgesi Sistemi" bölümünden elektronik ortamda doldurulması, sistem tarafından hazırlanacak formun yazıcıdan çıktı olarak alınması ve form ile formda belirtilen başvuru evrakının yetkili kullanıcılara teslimi uygulamasını gerektirmektedir.

2012 yılı süre uzatım işlemleri 02 Ocak 2012 Pazartesi-30 Mart 2012 Cuma günleri arasında yapılması gerekmektedir.