İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşveren Yükümlülükleri Semineri Gerçekleşiyor

Uygulamaya konulan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu artık bir kişinin dahi çalıştığı tüm işyerlerinde uygulanacağından dolayı işverenlerin denetimlerde sıkıntı yaşamamaları açısından çok önemli olduğu vurgulandı.

 

Bu nedenle Orhangazi TSO, 13 Ağustos Çarşamba günü saat 18:30’da, Orhangazi TSO seminer salonunda gerçekleştirilecek “İş sağlığı ve güvenliğinde işveren yükümlülükleri “ seminerine, tüm üyelerini davet ediyor.

 

İşyerinde çalışan işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamayı, bir başka ifadeyle, işyerinde doğabilecek, iş kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli tedbirleri almayı, bu husustaki şartları yerine getirmeyi, bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek araç-gereçlerin noksansız bulundurulmasını öngören, genelde bunların uygulanmasından işverenin sorumlu tutulduğu ve/fakat işçilerin de, öngörülen tedbirlerle ilgi olarak usul ve şartlara uymalarını isteyen kanun gereği, özellikle işverenlerin katılması gereken seminerde, işverenler iş sağlığı ve güvenliği alanında işletmelerinde yapılan yanlışların farkına varabilirler.

 

BETA AŞ. Kurucusu Ahmet Aydın Akyol ile A sınıfı İş güvenliği uzmanı Mehmet Bayır’ın  yapacağı sunumda,  iş sağlığı ve güvenliği kanunun amacı, kapsam ve tanımları, işverenin ve çalışanın görev yetki ve sorumlulukları, bu konuda yapılması gereken çalışmalar, teftiş ve İdari yaptırımlar, çeşitli ve geçici hükümler ele alınacak.

 

Ormo, Asilçelik, Döktaş gibi firmalarda yıllarca yöneticilik yaptıktan sonra kurduğu ortak sağlık güvenlik birimi firması ile, bugüne kadar edindiği tecrübelerini paylaşacak olan Ahmet Aydın Akyol ve Marmara bölgesinde bir çok firmaya uzun süredir danışmanlık hizmetleri veren ve A sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlığı bulunan Mehmet Bayır’ın katılımıyla gerçekleşecek olan seminer 13 Ağustos Çarşamba günü saat 18:30’da gerçekleştirilecek.

 

İşverenler, İş sağlığı ve güvenliğinde, yapmış oldukları hata veya eksik varsa düzeltme imkânı yakalayarak, herhangi bir iş kazasına maruz kalmalarını veya teftiş durumunda işletmelerin cezai müeyyidelere maruz kalmalarını önlemiş olacaklardır.