Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında üyelerimizin dikkat etmesi gereken tarihler;

1 Temmuz 2012  - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe gireceği tarihtir .
14 Şubat 2014  - Anonim ve Limited Şirketler, Türk Ticaret Kanunu’nun yayım tarihinden itibaren 3 yıl içinde yani 14 Şubat 2014 tarihine kadar sermayelerini, Kanun’un 332 ve 580 ’ inci maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltmek zorundadırlar.
1 Temmuz 2013 - Sermaye şirketleri için internet sayfalarının hazırlanması ve yayınlanması için son tarihtir.
1 Mart 2013 - Bağımsız denetçi seçilmesi için son tarihtir. Atama yapmayan şirketlere mahkemece atama yapılacaktır.
1 Ocak 2012 - 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm şirketler artık finansal tablolarını Türk Muhasebe Standartlarına göre hazırlamak zorunda olacaklar.
14 Ağustos 2012 - Anonim Şirketler ve Limited Şirketler ana sözleşmelerini bu tarihe kadar yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getireceklerdir.
1 Ocak 2013 - Bu tarihten itibaren muhasebe kayıtları ve finansal tabloların TMS/TFRS ‘ ye göre düzenlenmesi gerekecektir.