Orhangazi TSO Akademi E-Fatura ve E-Defter uygulamaları hakkında bilgilendirme seminerini gerçekleştirdi

E-Fatura ve E-Defter uygulamaları hakkında Orhangazi TSO üyelerini bilgilendirmek amacıyla, Bursa ve Orhangazi SMMM Odası ile birlikte bir bilgilendirme semineri düzenlendi. Vergi Mevzuatı Komisyon üyesi Fatma Çil Eradaş ve Birol Köse’nin sunumlarını yaptığı seminere çok sayıda muhasebeci ve oda üyesi katıldı.

 

Seminerin açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Öztürk; “ Yeni Türk Ticaret Kanununun ve AB normlarının ticari hayatımızda daha fazla yer almasıyla birlikte, çok daha rahat işleyebilecek sistemler oluşmaya başladı ” dedi.

 

Ayrıca bu uygulamalar sayesinde, kâğıt ortamından dijitale taşınan işler, kırtasiye masrafı minimum düzeye indireceği gibi yapılan işlemler de büyük oranda hızlanacağını dile getiren Murat Öztürk ,  örneğin, bu elektronik uygulamalardan biri olan , E- İmza sayesinde odamız üyeleri, kendilerine tahsis edilen e-imzalarını kullanarak yeni şirket kurulumu, bilgi güncelleme, şirket birleştirme, unvan değişikliği, iflas başvuruları, genel kurul bildirimlerinin yapılması, onaylanması, arşivlenmesi, çeşitli lisans başvuruları, mali destek ve teşvik başvuruları, çalışan SGK kayıtları vergi beyan ve ödemeleri gibi işlemleri online ortamda yapılabileceklerini ifade etti.

 

Vergi Mevzuatı Komisyon üyesi Fatma Çil Eradaş’ın yaptığı sunumda ; E-Faturanın ne olduğunu, bunun yasal dayanaklarını, E- Fatura Başvurusunun nasıl yapıldığını ve E-Faturada Mali Mühür ve Elektronik İmza gibi konulara açıklık getirdi.

 

Özellikle kayıtdışı ekonominin azaltılması ve uluslararası ekonomik entegrasyonun hızlanması bakımından e-faturanın büyük etkileri olacağının,  ancak zorunluluk kapsamındaki işletmelerin de sisteme geçiş maliyetlerinin yüksekliği ve takvim sıkışıklığı ile ilgili ciddi kaygılar olduğunu ifade etti.  Bu kaygıların giderildiği bir geçiş süreci ile e-fatura uygulaması ülkemizdeki  birçok ekonomik ve mali parametrenin olumlu etkileneceğini ifade eden Eradaş, Bu kolaylıkların yanı sıra iş dünyasına, iş adamlarına ve mali müşavirlere ciddi yükler getireceğinin ve cezai yaptırımlar olabileceğini belirtti.

 

Luca Muhasebe programı tanıtım ve uygulamaları hakkında bilgiler veren Birol Köse ; Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)  portalı ve  özel entegrasyonda e fatura oluşturma ile ilgili olarak bilgiler aktardı . E-Faturaya geçmesi zorunlu olmayanların da gerekli sistemsel altyapıyı kurmaları ve GİB’den izin almaları şartıyla E-Faturaya geçiş yapmaları mümkün olduğunu ifade etti.

 

Seminerde söz alan Bursa SMMMO Başkanı  Ahmet Hikmet Sönmez ;  “ E-Fatura ve E-Defter uygulamaları  bizlere zaman açısından kolaylık sağlayacak, bu uygulamalar daha çevreci bir uygulama, denetleme açısından daha şeffaf olacağını düşünüyorum’’ dedi.

 

Bu kolaylıkların yanı sıra iş dünyasına, iş adamlarına ve mali müşavirlere ciddi yükler getireceğinin ve cezai yaptırımlar de altını çizdi.

 

Bu hizmetlerde bir takım kolaylaştırıcı olanaklar sağlanması, bu uygulamalarda hedeflenenden daha büyük bir kullanılabilirliğe ulaşılabileceğini söyledi. Bu konuda devletin vergi mükelleflerine bir takım istisnalar sağlaması için, gerekli mercilerle konuyu paylaştıklarını ifade etti .

 

Seminerin sonunda Orhangazi’nin zeytin ve turşusu konuşmacılara ikram edildikten sonra toplantı sona erdi.