OTSO Dış Ticaret İstatistikleri Bilgi Formu

 

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapmış olduğumuz girişimler sonucunda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Orhangazi Temsilciliğini de hizmetlerimizin arasına katmış bulunmaktayız.
 
 
 
Böylelikle;
 
-  Dış ticaret yapan veya yapmak isteyen firmalara sektörel bazda veri tabanı hazırlanması,
 
- Dış ekonomik ilişkilerde yaşanan sıkıntılar ve beklentiler ile ilgili konuları DEİK ile paylaşıp, çözüm önerileri sunulması,
 
-  Yıllık dış ekonomik ilişkiler faaliyet raporlarının hazırlanıp DEİK’ e sunulması ve ülke çapında elde edilecek sonuçların üyelerle paylaşılması,
 
-  Bölgenin mevcut dış ticaret potansiyelinin belirlenip, dış pazar raporlarının hazırlanması,
 
-  Bölgemizin yatırım, ekonomi ve ticaret profilinin hazırlanarak DEİK üzerinden ülkemizle ticaret yapmak isteyen ülkelere tanıtılması,
 
- DEİK faaliyetleri çerçevesinde dış ticareti arttırıcı çalışmalara, bölgemizi de dâhil ederek katkı sağlayabileceğimiz,
 
hizmetleri üyelerimiz için verebilecek hale gelmiş durumdayız.
 
 
Bu bağlamda, sağlayacağımız hizmetlerin altyapısını oluşturmak amacıyla zaman zaman bilgilerinize başvuracağımız, “OTSO Dış Ticaret İstatistikleri Bilgi Formu” Ek’ te sunulmuştur.
 
 
Çalışmalarımızda hızlı bir sonuca ulaşabilmemiz için, Dış Ticaret faaliyetlerinde bulunan üyelerimiz ekteki formu doldurup, 15 Şubat 2013 Cuma gününe kadar  bilgi@orhangazitso.org.tr adresine e-mail yoluyla veya 0 224 573 81 73 faks numaramıza gönderilmesini yada Odamız Genel Sekreterliğine elden teslim edilmesini rica ediyoruz.