• Islamic Food Processing Association (IFPA) Hk.

Islamic Food Processing Association (IFPA) Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 23.07.2020 tarih 6429 sayılı yazısına istinaden;

İlgi : İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası'nın 22.07.2020 tarihli ve 223 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, "Islamic Food Processing Association" (IFPA) isimli girişimin lansman etkinliği için, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Genel Sekreterliği ile Islamic Organization for Food Security isimli kuruluşun işbirliği yaptığı bildirilmektedir. Bahse konu girişimin, gıda ile ilgili tüm alanlarda yatırımcıları ve iş insanlarını içeren kıtalar arası bir girişim olmasının beklendiği, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri için gıda güvenliğini sağlamak amacıyla önemli tarım ürünleri üreticileri ve gıda endüstrisinin geliştirilmesindeki tüm paydaşları bir araya getireceği belirtilmektedir. Yazıda devamla, söz konusu girişimin tanıtımının 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 12:00'de video konferans formatında gerçekleştirileceği bildirmektedir. Konuya ilişkin İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası'ndan alınan yazı ekte iletilmekte olup, ilgilenenlerin ifpa@iofs.org.kz adresi üzerinden organizatörlerle iletişime geçmesi mümkündür.

Üyelerimize Önemle Duyurulur.

Saygılarımızla.